Specjalista w Zespole Postępowań Egzekucyjnych

Idea Bank SAO firmie

Idea Bank SA

Domaniewska 45

Warszawa

Specjalista w Zespole Postępowań Egzekucyjnych

Miejsce pracy: Warszawa

Naszym pracownikom oferujemy:

 
Umowa o pracę
Opieka medyczna
Karta sportowa
Sekcje
sportowe
 
Zgrany
zespół
Łatwa
adaptacja
Szkolenia
wdrożeniowe
Kafeteria
MyBenefit
 

Na w/w stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 • Analizę spraw pod względem wyboru optymalnej ścieżki dochodzenia należności, 
 • Kierowanie wniosków do komorników o wszczęcie egzekucji,
 • Przygotowywanie pism procesowych na etapie egzekucyjnych,
 • Nadzorowanie egzekucji komorniczej,
 • Bieżącą współpracę z komornikami w zakresie prowadzonych spraw egzekucyjnych,
 • Prowadzenie negocjacji z Dłużnikami w zakresie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości,
 • Zawieranie porozumień z klientami banku w zakresie dobrowolnej spłaty zobowiązań,
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma komorników / klientów,
 • Realizowanie założonych planów w zakresie odzysków na powierzonych do obsługi sprawach.


Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub pokrewne,
 • Min. 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu egzekucji komorniczej
 • Bardzo dobra znajomość prawa w zakresie przymusowego dochodzenia roszczeń w szczególności od MŚP oraz spółek prawa handlowego,
 • Podstawowa znajomość analizy finansowej podmiotów MŚP i spółek,
 • Doświadczenie i umiejętność prowadzenia negocjacji na etapie windykacji,
 • Mile widziana wiedza z zakresu wyceny nieruchomości i rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • Umiejętność sporządzania pism procesowych na etapie egzekucyjnym,
 • Umiejętność logicznego myślenia oraz podejmowania racjonalnych decyzji pod presja czasu,
 • Samodzielność i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność,
 • Wysoka kultura osobista.

Nagrody i wyróżnienia Idea Bank

Specjalista w Zespole Postępowań Egzekucyjnych

Na w/w stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 • Analizę spraw pod względem wyboru optymalnej ścieżki dochodzenia należności, 
 • Kierowanie wniosków do komorników o wszczęcie egzekucji,
 • Przygotowywanie pism procesowych na etapie egzekucyjnych,
 • Nadzorowanie egzekucji komorniczej,
 • Bieżącą współpracę z komornikami w zakresie prowadzonych spraw egzekucyjnych,
 • Prowadzenie negocjacji z Dłużnikami w zakresie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości,
 • Zawieranie porozumień z klientami banku w zakresie dobrowolnej spłaty zobowiązań,
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma komorników / klientów,
 • Realizowanie założonych planów w zakresie odzysków na powierzonych do obsługi sprawach.


Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub pokrewne,
 • Min. 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu egzekucji komorniczej
 • Bardzo dobra znajomość prawa w zakresie przymusowego dochodzenia roszczeń w szczególności od MŚP oraz spółek prawa handlowego,
 • Podstawowa znajomość analizy finansowej podmiotów MŚP i spółek,
 • Doświadczenie i umiejętność prowadzenia negocjacji na etapie windykacji,
 • Mile widziana wiedza z zakresu wyceny nieruchomości i rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • Umiejętność sporządzania pism procesowych na etapie egzekucyjnym,
 • Umiejętność logicznego myślenia oraz podejmowania racjonalnych decyzji pod presja czasu,
 • Samodzielność i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność,
 • Wysoka kultura osobista.

Naszym pracownikom oferujemy: 

 • Umowa o pracę
 • Opieka medyczna
 • Karta sportowa
 • Sekcje sportowe
 • Zgrany zespół
 • Konkursy wewnętrzne
 • Łatwa adaptacja
 • Szkolenia wdrożeniowe
 • Świeże owoce i warzywa
 • Kafeteria MyBenefit
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy