Oferta pracy

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV z listem motywacyjnym do 15.05.2021 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami do dnia 21.05.2021 r. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”. Ponadto podajemy poniższe informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z KDPW można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez KDPW procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”), jak również w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora”). Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu tego procesu dane te mogą być dalej przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a ponadto, w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected] W przypadku braku dostępu do tego adresu, informacja o cofnięciu zgody może zostać przesłana w formie pisemnej, na adres KDPW wskazany powyżej. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez KDPW danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie jest związane z wymogiem ustawowym, jest natomiast konieczne na potrzeby uwzględnienia Pana/Pani oferty w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych lub niewyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pana/Pani udział w tym procesie. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Specjalista w Zespole Referencyjnych Baz Danych i Statystyk

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.O firmie

 • Książęca 4, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 3 dni
  do: 16 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Książęca 4

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie zestawień i statystyk z działalności GK KDPW;

 • obsługa i utrzymywanie relacji z klientami serwisów raportowych i statystycznych;

 • utrzymywanie relacji z organami nadzoru w zakresie raportowania informacji bazodanowych i statystycznych;

 • udział w projektach wdrożeniowych oraz rozwojowych GK KDPW;

 • opracowywanie dokumentacji oraz implementacja nowych funkcjonalności systemów raportowych oraz aplikacji publikujących dane;

 • udział w testach nowych funkcjonalności.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe;

 • wysoko rozwinięte zdolności analitycznych;

 • doświadczenie w obsłudze klienta;

 • biegła znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Access i Excel;

 • staranność i odpowiedzialność za powierzone zadania;

 • wysokie zdolności interpersonalne, samodzielność oraz dobra organizacja pracy;

 • silna motywacja do poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń zawodowych;

 • bardzo dobra znajomość SQL;

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

 • istotnym atutem będzie znajomość programu SAP HANA Studio oraz innych narzędzi z platformy SAP BusinessObjects (w tym Web Intelligence);

 • mile widziana znajomość VBA.

To oferujemy

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu regulacyjnym;

 • pracę pełną wyzwań oraz możliwość nabycia ciekawych doświadczeń w renomowanej i stabilnej organizacji, działającej w międzynarodowym środowisku;

 • bardzo atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych zawierający min. PPE, opiekę medyczną, dodatki specjalne;

 • możliwość rozwoju osobistego;

 • szkolenia narzędziowe.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • bony żywieniowe

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako podmiot infrastruktury rynku kapitałowego, jest firmą technologiczną, zapewniającą nowoczesne rozwiązania wspierające funkcjonowanie rynku. Większość obszarów wspierana jest z wykorzystaniem systemów informatycznych tworzonych i rozwijanych wewnętrznie. W ramach tworzenia rozwiązań szczególną wagę ma czynnik innowacyjności związany z wdrażaniem i wykorzystywaniem w biznesie nowych technologii, w tym także technologii blockchain.

Krajowy Depozyt jest właścicielem Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego - platformy technologicznej dla podmiotów świadczących usługi na rynku kapitałowym, która umożliwia tworzenie niezależnych aplikacji wspierających rozwój innowacyjnych linii biznesowych. W ramach Platformy funkcjonuje obecnie usługa obsługi Walnych Zgromadzeń z możliwością zdalnego głosowania inwestorów (eVoting).

Ponadto KDPW utrzymuje i rozwija systemy informatyczne odpowiedzialne za usługi rozrachunku instrumentów finansowych, Repozytorium Transakcji, rejestry autoryzowanej agencji numerującej oraz wiele innych rozwiązań. Systemy te tworzone są na bazie systemów operacyjnych Windows, Linux oraz IBM i działających w oparciu o najnowszą infrastrukturę informatyczną budowaną w oparciu o platformy x86 oraz IBM Power.

Przewiń do profilu firmy

Praca w naszym zespole skupia się na:

 • przygotowywaniu zestawień i statyk dotyczących działalności GK KDPW;

 • przygotowaniu raportów na potrzeby Nadzorców;

 • wsparciu klientów w procesie raportowania informacji o stanie zadłużenia wynikających z emisji obligacji, listów zastawnych i certyfikatów;

 • utrzymywania i rozwoju aplikacji służących do publikacji danych oraz obsługi użytkowników tych aplikacji.