getBack S.A. w restrukturyzacji

Specjalista

getBack S.A. w restrukturyzacjiO firmie

getBack S.A. w restrukturyzacji

Rotmistrza Witolda Pileckiego 63

Warszawa

Podoba Ci się opis tego stanowiska, ale zastanawiasz się czy GetBack S.A. w restrukturyzacji to stabilny pracodawca?
GetBack to działająca od 2012 roku polska firma, zajmująca się zarządzaniem portfelami wierzytelności, w tym nabywaniem pakietów głównie dla funduszy inwestycyjnych i dochodzeniem zapłaty. Rzeczywiście, w 2018 roku, w skutek wielu czynników, w tym zbyt agresywnej ekspansji finansowanej długiem, Spółka stanęła na krawędzi bankructwa.
Aktualnie GetBack ma nowy Zarząd, w skład którego wchodzą profesjonaliści i osoby o ugruntowanej pozycji na rynku oraz w pełni zaangażowaną Radę Nadzorczą. Nowe władze Spółki złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe i przygotowały plan restrukturyzacji oraz propozycje układowe dla wierzycieli. W tej chwili oczekujemy na uprawomocnienie się układu zaproponowanego przez Zarząd Spółki.
Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed Spółką jest kontynuowanie procesu odbudowy czynności windykacyjnych, które umożliwią wygenerowanie odzysków niezbędnych do sfinansowania spłat rat układowych. Dla realizacji tego planu Spółka zamierza przywrócić pełną wydolność operacyjną, w tym wzmocnić skład Departamentu Finansowej Obsługi Funduszy.
Chcesz dołączyć do naszego zespołu i pomóc nam zbudować nowy GetBack? Zapraszamy!
 
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań na tym stanowisku należy:

 • analiza wyciągów bankowych,
 • analiza i przetwarzanie danych finansowych z zakresu wierzytelności,
 • analiza umów transakcyjnych,
 • sporządzanie raportów finansowych dla obsługiwanych funduszy inwestycyjnych,
 • weryfikacja danych powstających w procesie wyceny funduszy inwestycyjnych,
 • współpraca (komunikacja) z innymi jednostkami merytorycznymi, tj. Księgowość, Depozytariusz, Audytor Funduszy.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości MS Excel,
 • praktycznej umiejętności obsługi systemów bankowości elektronicznej,
 • zdolności analitycznych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • samodzielności w działaniu, dokładności, rzetelności i terminowości,
 • silnej motywacji do realizowania powierzanych zadań,
 • wykształcenia wyższego z zakresu Finansów lub Rachunkowości – dodatkowy atut,
 • doświadczenia w pracy w księgowości funduszy inwestycyjnych lub strukturach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami – dodatkowy atut,
 • znajomości przepisów rachunkowości oraz przepisów z zakresu funduszy inwestycyjnych – dodatkowy atut.

W zamian oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • system premiowy oraz dodatkowe benefity (opieka medyczna, pakiet sportowy, ubezpieczenie),
 • ciekawe wyzwania, możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń,
 • dobrą atmosferę i partnerskie relacje w zespole.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi Kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podstawą prawną podania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w nawiązaniu do art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Stosownie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest stosownie do stanowiska, na które Pan/Pani aplikuje:

1.GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53 – 333 Wrocław, KRS 0000413997, NIP 8992733884, REGON 021829989;

Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować pod adresem: [email protected] lub pisemnie pod wskazanymi powyżej adresami.

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia. W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody, także przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do sprawowania nadzoru nad działalnością Administratora oraz inne podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, m.in. zajmujących się archiwizacją i digitalizacją dokumentacji, dostarczaniem usług IT, świadczącym usługi doradcze, audytowe i księgowe.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i przez 30 dni od jego zakończenia. W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na przyszłe rekrutacje, dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią tej zgody.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w jednym lub wielu celach, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak takie cofnięcie zgody skutkować będzie brakiem możliwości udziału w rekrutacji bieżącej lub przyszłych rekrutacjach.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem, zgodnie z właściwymi przepisami, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w procesie rekrutacji i ewentualnego późniejszego zawarcia umowy, zgodnie z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Administrator nie będzie przetwarzał Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany wywołujący wobec skutki prawne lub w inny istotny sposób wpływający na Pana/Pani sytuację.

Podoba Ci się opis tego stanowiska, ale zastanawiasz się czy GetBack S.A. w restrukturyzacji to stabilny pracodawca?
GetBack to działająca od 2012 roku polska firma, zajmująca się zarządzaniem portfelami wierzytelności, w tym nabywaniem pakietów głównie dla funduszy inwestycyjnych i dochodzeniem zapłaty. Rzeczywiście, w 2018 roku, w skutek wielu czynników, w tym zbyt agresywnej ekspansji finansowanej długiem, Spółka stanęła na krawędzi bankructwa.
Aktualnie GetBack ma nowy Zarząd, w skład którego wchodzą profesjonaliści i osoby o ugruntowanej pozycji na rynku oraz w pełni zaangażowaną Radę Nadzorczą. Nowe władze Spółki złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe i przygotowały plan restrukturyzacji oraz propozycje układowe dla wierzycieli. W tej chwili oczekujemy na uprawomocnienie się układu zaproponowanego przez Zarząd Spółki.
Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed Spółką jest kontynuowanie procesu odbudowy czynności windykacyjnych, które umożliwią wygenerowanie odzysków niezbędnych do sfinansowania spłat rat układowych. Dla realizacji tego planu Spółka zamierza przywrócić pełną wydolność operacyjną, w tym wzmocnić skład Departamentu Finansowej Obsługi Funduszy.
Chcesz dołączyć do naszego zespołu i pomóc nam zbudować nowy GetBack? Zapraszamy!
 
Specjalista

Do głównych zadań na tym stanowisku należy:

 • analiza wyciągów bankowych,
 • analiza i przetwarzanie danych finansowych z zakresu wierzytelności,
 • analiza umów transakcyjnych,
 • sporządzanie raportów finansowych dla obsługiwanych funduszy inwestycyjnych,
 • weryfikacja danych powstających w procesie wyceny funduszy inwestycyjnych,
 • współpraca (komunikacja) z innymi jednostkami merytorycznymi, tj. Księgowość, Depozytariusz, Audytor Funduszy.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości MS Excel,
 • praktycznej umiejętności obsługi systemów bankowości elektronicznej,
 • zdolności analitycznych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • samodzielności w działaniu, dokładności, rzetelności i terminowości,
 • silnej motywacji do realizowania powierzanych zadań,
 • wykształcenia wyższego z zakresu Finansów lub Rachunkowości – dodatkowy atut,
 • doświadczenia w pracy w księgowości funduszy inwestycyjnych lub strukturach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami – dodatkowy atut,
 • znajomości przepisów rachunkowości oraz przepisów z zakresu funduszy inwestycyjnych – dodatkowy atut.

W zamian oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • system premiowy oraz dodatkowe benefity (opieka medyczna, pakiet sportowy, ubezpieczenie),
 • ciekawe wyzwania, możliwość rozwoju i zdobywania doświadczeń,
 • dobrą atmosferę i partnerskie relacje w zespole.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi Kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podstawą prawną podania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w nawiązaniu do art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Stosownie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest stosownie do stanowiska, na które Pan/Pani aplikuje:

1.GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53 – 333 Wrocław, KRS 0000413997, NIP 8992733884, REGON 021829989;

Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować pod adresem: [email protected] lub pisemnie pod wskazanymi powyżej adresami.

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia. W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody, także przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do sprawowania nadzoru nad działalnością Administratora oraz inne podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, m.in. zajmujących się archiwizacją i digitalizacją dokumentacji, dostarczaniem usług IT, świadczącym usługi doradcze, audytowe i księgowe.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i przez 30 dni od jego zakończenia. W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na przyszłe rekrutacje, dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią tej zgody.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w jednym lub wielu celach, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak takie cofnięcie zgody skutkować będzie brakiem możliwości udziału w rekrutacji bieżącej lub przyszłych rekrutacjach.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem, zgodnie z właściwymi przepisami, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w procesie rekrutacji i ewentualnego późniejszego zawarcia umowy, zgodnie z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Administrator nie będzie przetwarzał Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany wywołujący wobec skutki prawne lub w inny istotny sposób wpływający na Pana/Pani sytuację.

Ogłoszenie archiwalne