INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY W LEGAL PROCESS ADMINISTRATION SP. Z O.O. O
ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH
 

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Legal Process Administration Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO na podstawie przepisu prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator otrzymał Pani/Pana dane w chwili złożenia nam CV.
 5. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV lub liście motywacyjnym.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) Kredyt Inkaso S.A.;
  b) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów)
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu obsługi procesu rekrutacyjnego: do chwili jego zakończenia; po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Pani/Pana CV i list motywacyjny, o ile zostały dostarczone, zostaną zniszczone;
 2. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.
 3. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, drogą pisemną - na adres ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub drogą elektroniczną - na adres [email protected] Wykonanie takiego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody spowoduje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym nie będą uwzględnione w toku procesu rekrutacyjnego.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE, ani do organizacji międzynarodowej.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu Pani/Pana uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym. Odmowa podania tych danych osobowych może uniemożliwić Pani/Pana udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
LEGAL PROCESS ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Specjalista ds. Administracyjnych w Pionie IT

LEGAL PROCESS ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

 • 22-400 Zamość, Polska
  Zamość, lubelskie
 • Ważna jeszcze 20 dni
  do: 31 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

LEGAL PROCESS ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

22-400 Zamość

Zamość

Legal Process Administration Sp. z o.o., zajmuje się wsparciem i rozwojem produktów IT, na potrzeby GK Kredyt Inkaso, która od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym największym kapitałem jest Zespół! Nasi pracownicy, to osoby z różnorodnymi kompetencjami, umiejętnościami i pasjami, to dzięki nim tak dynamicznie się rozwijamy, realizujemy naszą strategię, osiągamy założone cele.
 
Spółka obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. Administracyjnych w Pionie IT
Miejsce pracy: Zamość

Zadania:

 • prowadzenie rozliczeń finansowych w ramach Grupy Kapitałowej – współpraca z Działem Rachunkowości oraz Działem IT
 • nadzór oraz zarządzanie umowami z dostawcami IT
 • zarządzenie i koordynacja pracą przy dokumentacji wewnętrznej IT
 • współpraca z Complinace Officerem i obszarem bezpieczeństwa

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na komunikację w mowie i piśmie (warunek konieczny)
 • komunikatywność oraz dobre umiejętności interpersonalne
 • chęć nauki, zaangażowanie i duża samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • determinacja w osiąganiu celów oraz proaktywna postawa
 • umiejętność logicznego myślenia oraz pracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia
 • pełną wyzwań pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia oraz pracę w zespole doświadczonych specjalistów
 • doskonałą atmosferę pracy - zatrudniamy ludzi z pasją i poczuciem humoru
 • prywatny pakiet medyczny, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, karta MutiSport

Prosimy o przesyłanie CV klikając przycisk APLIKUJ

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.
Legal Process Administration Sp. z o.o., zajmuje się wsparciem i rozwojem produktów IT, na potrzeby GK Kredyt Inkaso, która od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym największym kapitałem jest Zespół! Nasi pracownicy, to osoby z różnorodnymi kompetencjami, umiejętnościami i pasjami, to dzięki nim tak dynamicznie się rozwijamy, realizujemy naszą strategię, osiągamy założone cele.
 
Spółka obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. Administracyjnych w Pionie IT

Zadania:

 • prowadzenie rozliczeń finansowych w ramach Grupy Kapitałowej – współpraca z Działem Rachunkowości oraz Działem IT
 • nadzór oraz zarządzanie umowami z dostawcami IT
 • zarządzenie i koordynacja pracą przy dokumentacji wewnętrznej IT
 • współpraca z Complinace Officerem i obszarem bezpieczeństwa

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na komunikację w mowie i piśmie (warunek konieczny)
 • komunikatywność oraz dobre umiejętności interpersonalne
 • chęć nauki, zaangażowanie i duża samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • determinacja w osiąganiu celów oraz proaktywna postawa
 • umiejętność logicznego myślenia oraz pracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia
 • pełną wyzwań pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia oraz pracę w zespole doświadczonych specjalistów
 • doskonałą atmosferę pracy - zatrudniamy ludzi z pasją i poczuciem humoru
 • prywatny pakiet medyczny, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, karta MutiSport

Prosimy o przesyłanie CV klikając przycisk APLIKUJ

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne