Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista z językiem ukraińskim

KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

 • ogłoszenie wygasło 16 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • запрошуємо працівників з України
ukrainian-friendly-overlay
Запрошуємо працівників з України
Роботодавець відкритий для працевлаштування громадян України

KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Trawiasta 20b

Wygoda

Białystok

Twój zakres obowiązków

Komenda Główna OHP poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista z językiem ukraińskim w Zespole Zielona Linia.

Nr oferty: KG.ZK.110.12.2022

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, dwie zmiany (8:00-20:00)

Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Główna OHP, Zespół Zielona Linia, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 20B;

Zakres zadań:

Do zadań Specjalisty w Zespole Zielona Linia prowadzącego Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” należy:

• Obsługa klienta w języku polskim oraz ukraińskim.

• Obsługa telefoniczna oraz elektroniczną klientów (telefon, mail, czat, www),

• Pomoc klientom w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,

• Udzielanie informacji o usługach rynku pracy świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia zgodnie z aktualnym stanem prawnym,

• Pomoc klientom w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,

• Udział w wydarzeniach promujących usługi Centrum Zielona Linia.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: min. średnie;

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy;

 • biegła znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie;

 • znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym;

 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 • sprawna znajomość pakietu MS Office;

 • umiejętność redagowania pism;

 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta lub praca w contact centre;

 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie;

 • samodzielność, terminowość i dobra organizacja pracy.

Mile widziane

 • mile widziana komunikatywna znajomość innego języka w tym także języka migowego

Sposób aplikowania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE:

• życiorys/CV i list motywacyjny;

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;

• podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

• podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1)."

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1) Dokumenty należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Komenda Główna OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do: 31.08.2022 r. do godz. 15.45 z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „odpowiedź na ofertę nr KG.ZK.110.12.2022 na stanowisko Specjalista w Zespole Zielona Linia”

2) lub za pomocą przycisku APLIKUJ.

ETAPY, METODY ORAZ TECHNIKI NABORU:

1) Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.

2) Sprawdzian wiedzy i umiejętności (w tym językowy).

3) Rozmowa kwalifikacyjna.

Komenda Główna OHP dopuszcza możliwość realizacji rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.

Uwaga!

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.