Oferta pracy

Specjalista Zapewnienia Jakości

BIOMED S.A.

BIOMED S.A.

Aleja Sosnowa 8

Zwierzyniec

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja obowiązków wynikających z wdrożonego Systemu Zapewnienia Jakości w tym:

 • Zarządzanie dokumentacją Systemu Jakości w tym przegląd i rejestracja nowych dokumentów systemowych oraz monitoring i aktualizacja wykazów: procedur i instrukcji, specyfikacji, dokumentów pochodzących z zewnątrz (akty prawne i normy)

 • Planowanie i prowadzenie i dokumentowanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych

 • Udział w przygotowaniu rocznych harmonogramów: szkoleń, przeglądów jakości produktów,

 • Zarządzanie procesem kontroli zmian, odchyleń, CAPA, PQR

 • Nadzór nad integralnością danych

 • Reprezentowanie firmy podczas inspekcji rządowych i audytów organów nadzoru w zakresie posiadanych certyfikatów (GMP, ISO 22000, ISO 13485), nadzór nad realizacja zaleceń po audytach i inspekcjach

 • Wsparcie innych obszarów firmy w realizowanych zadaniach i projektach

 • Realizacja poleceń Kierownika w zakresie działalności Działu SZJ

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie w obszarze jakości, produkcji w firmie farmaceutycznej

 • znajomość Prawa Farmaceutycznego i wytycznych GMP

 • znajomość wymagań ISO 22000 i ISO 13485, mile widziana

 • umiejętność interpretowania i wdrażania przepisów prawa do organizacji firmy

 • umiejętność optymalizacji procesów przy utrzymaniu zgodności z przepisami prawa (GMP, ISO 13485, ISO 22000)

 • kurs/studia z zakresu zarządzania jakością, certyfikat audytora, mile widziane

 • dobra organizacja pracy w tym umiejętność pracy pod presją czasu

 • dobra znajomość pakietu MS Office

 • znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • Sponsorowany pakiet usług medycznych

 • Fundusz Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pomoc na cele mieszkaniowe, zapomogi)

 • Możliwości szkolenia i rozwoju

Dziękujemy wszystkim za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: [email protected]

BIOMED S.A.

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna – ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków - to polska firma biotechnologiczna, działająca nieprzerwalnie od 1945 r. Cechują nas innowacyjne rozwiązania i nowatorskie pomysły, które zapewniają najwyższą jakość wytwarzanych produktów. Podstawą działalności naszej firmy jest produkcja: szczepionek, probiotyków, suplementów diety, alergenów, jak również preparatów diagnostycznych, podłoży i wskaźników.

Przewiń do profilu firmy