mBank S.A.

Specjalista zarządzania uprawnieniami i analiz ryzyka IT

mBank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Królewska 14, Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 16 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne godziny pracy
  
Pracę
w metodologi zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Specjalista zarządzania uprawnieniami i analiz ryzyka IT [rekrutacja prowadzona online]
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/003/0120

Jesteśmy zespołem odpowiadającym za zarzadzanie procesem nadawania i odbierania uprawnień w systemach IT, analizowanie ryzyka w zakresie  bezpieczeństwa cybernetycznego i teleinformatycznego oraz tworzenie standardów bezpieczeństwa IT - 11 osób z różnym poziomem doświadczenia – od roku do nastu i więcej… lat :)

Działamy w metodyce zwinnej.

co/jak robimy?

 • administrujemy systemem do zarzadzania tożsamością i uprawnieniami (IAM)
 • udoskonalamy i  testujemy  system zarządzania tożsamością i uprawnieniami typu IAM (Identity&Access Management) oraz system typu GRC (Governance Risk Compliance)
 • analizujemy ryzyko aplikacji /usług IT oraz wybranych procesów,
 • tworzymy standardy bezpieczeństwa IT na podstawie światowych standardów oraz obowiązujących w branży dobrych praktyk,
 • przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa informacji w ramach SZBI wg normy ISO 27001
 • opiniujemy projekty w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • przygotowujemy raporty, analizy, instrukcje

 

Chcemy powiększyć nasz zespół o osobę lubiącą analizować i rozwiązywać złożone problemy, potrafiącą pracować wielowątkowo.

 

Szukamy osoby rozumiejącej uwarunkowania technologiczne, która potrafi analizować,  wyciągać wnioski, prezentować wyniki oraz rekomendować rozwiązania.

 

Poszukujemy zaangażowanego członka zespołu, dobrze zorganizowanego, potrafiącego także pracować samodzielnie. Zależy nam na otwartej osobowości, śmiało komunikującej swoje racje, jednocześnie otwartej na inne punkty widzenia.

kogo szukamy?

 • inżyniera lub specjalisty z wyższym wykształceniem technicznym; preferowane kierunki informatyczne, w szczególności bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • z wiedzą techniczną na temat infrastruktury, systemów operacyjnych, systemów bezpieczeństwa, aplikacji i sieci informatycznych
 • bardzo dobrą znajomością pakietu MS Office, MS Excel, Confluence
 • dobrą znajomością: JIRA, Exchange, SharePoint, Notepad++, Active Directory, Windows
 • dobrą znajomością zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT, zagrożeniami, szacowaniem ryzyka
 • dobrze posługującą się językiem angielskim.

 

co będzie dodatkową zaletą?

 • znajomość systemów zarzadzania tożsamością i/lub systemów typu GRC
 • praktyka w instytucji finansowej albo u dostawcy usług teleinformatycznych
 • znajomość normy ISO 27001 i/lub uprawnienia audytora
 • znajomość standardów i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa IT
 • posiadanie certyfikatów takich jak: CRISC, CISSP, CISM lub CISA i/lub  studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa lub bezpieczeństwa informacji
Chcesz zdobywać wiedzę?
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi techologiami!
Specjalista zarządzania uprawnieniami i analiz ryzyka IT [rekrutacja prowadzona online]Numer ref.: UGR/003/0120

Jesteśmy zespołem odpowiadającym za zarzadzanie procesem nadawania i odbierania uprawnień w systemach IT, analizowanie ryzyka w zakresie  bezpieczeństwa cybernetycznego i teleinformatycznego oraz tworzenie standardów bezpieczeństwa IT - 11 osób z różnym poziomem doświadczenia – od roku do nastu i więcej… lat :)

Działamy w metodyce zwinnej.

co/jak robimy?

 • administrujemy systemem do zarzadzania tożsamością i uprawnieniami (IAM)
 • udoskonalamy i  testujemy  system zarządzania tożsamością i uprawnieniami typu IAM (Identity&Access Management) oraz system typu GRC (Governance Risk Compliance)
 • analizujemy ryzyko aplikacji /usług IT oraz wybranych procesów,
 • tworzymy standardy bezpieczeństwa IT na podstawie światowych standardów oraz obowiązujących w branży dobrych praktyk,
 • przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa informacji w ramach SZBI wg normy ISO 27001
 • opiniujemy projekty w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • przygotowujemy raporty, analizy, instrukcje

 

Chcemy powiększyć nasz zespół o osobę lubiącą analizować i rozwiązywać złożone problemy, potrafiącą pracować wielowątkowo.

 

Szukamy osoby rozumiejącej uwarunkowania technologiczne, która potrafi analizować,  wyciągać wnioski, prezentować wyniki oraz rekomendować rozwiązania.

 

Poszukujemy zaangażowanego członka zespołu, dobrze zorganizowanego, potrafiącego także pracować samodzielnie. Zależy nam na otwartej osobowości, śmiało komunikującej swoje racje, jednocześnie otwartej na inne punkty widzenia.

kogo szukamy?

 • inżyniera lub specjalisty z wyższym wykształceniem technicznym; preferowane kierunki informatyczne, w szczególności bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • z wiedzą techniczną na temat infrastruktury, systemów operacyjnych, systemów bezpieczeństwa, aplikacji i sieci informatycznych
 • bardzo dobrą znajomością pakietu MS Office, MS Excel, Confluence
 • dobrą znajomością: JIRA, Exchange, SharePoint, Notepad++, Active Directory, Windows
 • dobrą znajomością zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT, zagrożeniami, szacowaniem ryzyka
 • dobrze posługującą się językiem angielskim.

 

co będzie dodatkową zaletą?

 • znajomość systemów zarzadzania tożsamością i/lub systemów typu GRC
 • praktyka w instytucji finansowej albo u dostawcy usług teleinformatycznych
 • znajomość normy ISO 27001 i/lub uprawnienia audytora
 • znajomość standardów i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa IT
 • posiadanie certyfikatów takich jak: CRISC, CISSP, CISM lub CISA i/lub  studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa lub bezpieczeństwa informacji

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne