Ta oferta pracy jest nieaktualna od 107 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ze znajomością języka niemieckiego (K/M)

 • Katowice, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista ze znajomością języka niemieckiego (K/M) 
  Miejsce pracy: Katowice

  Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu
  i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Cargo
  zadba o Ciebie.

  Aplikuj teraz!

  DB Cargo Polska S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Katowicach 
  w obszarze w dziale Rail Services Poland

  Obowiązki:

  • Koordynowanie i monitorowanie przewozów kolejowych oraz przepływu wagonów
  • Sporządzanie ofert dla klientów
  • Planowanie pociągów (potwierdzanie i odwoływanie kursowania pociągów)
  • Przygotowywanie prezentacji w języku niemieckim
  • Udział w telekonferencjach prowadzonych w języku niemieckim
  • Wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości w transportach i podejmowanie kroków zaradczych

  Wymagania:

  • Biegła znajomość języka niemieckiego
  • Dobra organizacja pracy oraz samodzielność w działaniu
  • Otwartość; orientacja na klienta
  • Bardzo dobre zdolności interpersonalne i komunikacyjne
  • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
  • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
  • Wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe)
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane
  • Znajomość języka angielskiego - mile widziana
  • Wiedza z zakresu transportu kolejowego będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • Przyjazną atmosferę w zgranym zespole
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Dobre warunki zatrudnienia
  • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
  • Prywatną opiekę medyczną

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia za pomocą przycisku „aplikuj”,
  a także zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji / zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych).

  Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych - InfraSilesia S.A z siedzibą w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko. Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

  Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia
  w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych - InfraSilesia S.A z siedzibą w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych. Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:
  1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infra Silesia S.A z siedzibą w Ryniku przy ul. Kłokocińskiej 51, e-mail: [email protected]
  2)     Spółka wyznaczyła Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych – Katarzyna Oleksik i można się z nim skontaktować pod adresem email: [email protected]
  3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  -         przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  -         archiwalnych (dowodowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO - podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami kandydata lub osób trzecich.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w grupie DB Cargo Polska S.A. (w skład grupy DB Cargo Polska S.A. wchodzi: DB CARGO POLSKA S.A. z siedzibą w Zabrzu, InfraSiLESIA S.A z siedzibą w Rybniku, DBC Spedkol z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, DB Port Szczecin z siedzibą w Szczecinie)
  4)     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych uczestniczące w procesie rekrutacji oraz upoważnieni pracownicy DB Cargo Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 337
  5)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Pani/ Pana danę będą przekazane do DB Cargo Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 337.
  6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
  -         dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
  -         dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej właściwej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  -         w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych
  -         dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
  7)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]
  8)     Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  9)     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
  10)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
   
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.