Oferta pracy

Specjalistka / Specjalista ds. Kontroli Operacyjnej i Oceny Ryzyka Operacyjnego

BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Armii Krajowej 28

Bronowice Małe Wschód

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Uczestnictwo w procesie identyfikacji i raportowania ryzyka operacyjnego, z uwzględnieniem ewidencji i przeglądu zdarzeń operacyjnych;

 • wsparcie procesu raportowania danych o zdarzeniach operacyjnych do Grupy BNP Paribas, z uwzględnieniem zapisu i monitorowania planów naprawczych;

 • udział w procesie regularnej oceny ryzyka operacyjnego zgodnie z przyjętymi zasadami i metodologią;

 • udział w procesie wdrażania i aktualizacji oraz realizacji i raportowania specjalistycznych kontroli operacyjnych;

 • formułowanie działań naprawczych w odniesieniu do wyników realizowanych kontroli operacyjnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, monitorowanie i raportowanie statusu ich realizacji;

 • archiwizacja dokumentacji z przeprowadzonych kontroli operacyjnych zgodnie z zasadami gromadzenia dokumentacji kontrolnej;

 • udział w procesie monitorowania i raportowania związanego z procesem akceptacji i wdrażania nowych produktów i usług oraz transakcji nadzwyczajnych;

 • przygotowywanie regularnych i doraźnych raportów obejmujących zagadnienia związane z realizowanymi zadaniami dla struktur wewnętrznych Banku oraz na potrzeby raportowania do Grupy BNP Paribas;

 • wsparcie dla konsultacji i bieżącej współpracy ze strukturami Grupy BNP Paribas w zakresie zadań z obszaru kontroli operacyjnych i oceny ryzyka operacyjnego.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki związane z bankowością i finansami, prawnicze lub ścisłe);

 • znajomość instrumentów finansowych i usług bankowych;

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office, mile widziana znajomość MS SQL;

 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;

 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność hierarchizacji zadań i ustalania priorytetów;

 • samodzielność w działaniu, dokładność i rzetelność;

 • umiejętność pracy w zmieniającym się otoczeniu biznesowym i pod presją czasu;

 • otwartość na zmiany, proaktywna postawa oraz pozytywne nastawienie i chęć rozwoju;

 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego (w mowie i w piśmie - warunek konieczny do współpracy z grupą kapitałową).

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 

 • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;

 • realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • kawa / herbata

 • program rekomendacji pracowników

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata, liderem zrównoważonego rozwoju. 

Bankiem otwartym na każdego, wspierającym potrzeby różnych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Cenimy różnorodność, bo wierzymy, że w niej jest siła.

Stawiamy na wzajemny szacunek i zrozumienie.

Jeśli myślisz o pracy w stabilnej organizacji, oferującej innowacyjne produkty finansowe i chcesz rozwijać swoje kompetencje w przyjaznym środowisku, aplikuj do nas! 

Oprócz wyzwań zawodowych, możesz liczyć na pakiet benefitów i wsparcie w bieżącej pracy. Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, to postaramy się dla Ciebie o dodatkowe udogodnienia.

 

Dołącz do pracodawcy, któremu zależy.

Przewiń do profilu firmy