Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych osobowych przez osoby przystępujące do naboru jest dobrowolne, jednak brak poddania danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwia wzięcie udziału rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. W związku z tym, że Państwa aplikacja może zawierać dane wykraczające poza zakres objęty regulacją zawartą w art. 221 kodeksu pracy uprzejmie prosimy o umieszczenie w treści Państwa aplikacji następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hotele Warszawskie „Syrena” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Konstytucji 1 00-647 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb procesu rekrutacji.”  

Ponadto zgodnie z art. 13 RODO niniejszym informujemy:

 • Administrator danych i kontakt do niego: Hotele Warszawskie „Syrena” Sp. z o.o. z siedzibą przy Pl. Konstytucji 1, 00-647 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052192, NIP: 5260300575, adres e-mail; [email protected] telefon: +48 (22) 33 91 611;
 • Kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie rekrutacji na powyższe stanowisko;
 • Podstawa prawna: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
 • Informacje o odbiorcach danych: odbiorcami danych osobowych oprócz Administratora może być portal www.pracuj.pl
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko pracy plus 4 miesiące od dnia zakończenia niniejszej rekrutacji;
 • W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Każdy z Państwa ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Specjalistka/ Specjalista ds. Rezerwacji

Hotel Polonia PalaceO firmie

Hotel Polonia Palace

Aleje Jerozolimskie 45

Warszawa

Szukamy:

Specjalistki/ Specjalisty ds. Rezerwacji
Miejsce pracy: Warszawa

Co jest dla nas ważne:

 • Abyś biegłe mówił/a w języku polskim i angielskim (jeśli znasz dodatkowy język obcy to masz dodatkowy punkt :)).
 • Masz doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Jesteś zorganizowany/a.
 • Znajomość systemu operacyjnego Fidelio lub Opera będzie Twoim dodatkowym atutem.

Co dostaniesz w zamian:

 • Zatrudnimy Cię w oparciu o umowę o pracę (praca od poniedziałku do piątku).
 • Będziesz objęty dodatkowym pakietem opieki medycznej.
 • Nakarmimy Cię pysznie w kantynie pracowniczej.
 • Zadbamy o Twoją formę fizyczną – oferujemy kartę MultiSport na bardzo dogodnych warunkach.
 • Możliwość rozwijania swojej kariery w obrębie naszej Spółki.
Prosimy o przesłanie cv z aktualnym zdjęciem oraz listu motywacyjnego poprzez opcję
"Aplikuj teraz" znajdującą się na dole ogłoszenia.

Polonia Palace Hotel
Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa
Fax: 22 31 82 819
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. W związku z tym, że Państwa aplikacja może zawierać dane wykraczające poza zakres objęty regulacją zawartą w art. 221 kodeksu pracy uprzejmie prosimy o umieszczenie w treści Państwa aplikacji następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hotele Warszawskie „Syrena” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Konstytucji 1 00-647 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb procesu rekrutacji.”  

Szukamy:

Specjalistki/ Specjalisty ds. Rezerwacji

Co jest dla nas ważne:

 • Abyś biegłe mówił/a w języku polskim i angielskim (jeśli znasz dodatkowy język obcy to masz dodatkowy punkt :)).
 • Masz doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Jesteś zorganizowany/a.
 • Znajomość systemu operacyjnego Fidelio lub Opera będzie Twoim dodatkowym atutem.

Co dostaniesz w zamian:

 • Zatrudnimy Cię w oparciu o umowę o pracę (praca od poniedziałku do piątku).
 • Będziesz objęty dodatkowym pakietem opieki medycznej.
 • Nakarmimy Cię pysznie w kantynie pracowniczej.
 • Zadbamy o Twoją formę fizyczną – oferujemy kartę MultiSport na bardzo dogodnych warunkach.
 • Możliwość rozwijania swojej kariery w obrębie naszej Spółki.
Prosimy o przesłanie cv z aktualnym zdjęciem oraz listu motywacyjnego poprzez opcję
"Aplikuj teraz" znajdującą się na dole ogłoszenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. W związku z tym, że Państwa aplikacja może zawierać dane wykraczające poza zakres objęty regulacją zawartą w art. 221 kodeksu pracy uprzejmie prosimy o umieszczenie w treści Państwa aplikacji następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hotele Warszawskie „Syrena” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Konstytucji 1 00-647 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb procesu rekrutacji.”  


Polonia Palace Hotel
Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa
Fax: 22 31 82 819
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne