Oferta pracy

Specjalistka/ Specjalista ds. walidacji modeli ryzyka rynkowego (Trading)

ING Hubs Poland

ING Hubs Poland

Zajęcza 4

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Ocena modeli ryzyka rynkowego

 • Komunikacja z właścicielami modelu, regulatorem, audytorami zewnętrznymi

 • Ciągłe doskonalenie oraz rozwój stosowanych metodyk i narzędzi

 • Opracowywanie wysokiej jakości raportów

Nasze wymagania

 • Masz wykształcenie wyższe (tytuł magistra lub doktorat) na kierunku ilościowym np. ekonometria, finanse ilościowe, statystyka, matematyka, fizyka,

 • Posiadasz doświadczenie w obszarze związanym z tworzeniem lub walidacją modeli ryzyka rynkowego (np. VaR, sVaR, Expected Shortfall, FRTB) i/lub modeli pomiaru ryzyka kontrahenta (np. SIMM, CVA, limity ryzyka kontrahenta) wykorzystywanych w obszarze księgi handlowej, w tym znajomość wymogów biznesowych i regulacyjnych mających wpływ na ten obszar,

 • Potrafisz wyceniać instrumenty finansowe (np. obligacje, kontrakty IRS, opcje),

 • Potrafisz zarządzać oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych takimi jak regulator (ECB, DNB) oraz audytorzy zewnętrzni,

 • Lubisz pracować w zespole oraz wspólnie dążyć do wyznaczonych celów,

 • Chcesz pracować i rozwijać się międzynarodowym środowisku ukierunkowanym na kreatywność i innowacje,

 • Znasz język angielski w mowie i w piśmie na poziomie C1 lub wyżej.

Mile widziane

 • Masz doświadczenie w pracy w metodyce Agile/Scrum,

 • Nie boisz się samodzielności, kreatywnie podchodzisz do rozwiązywania problemów,

 • Nie boisz się wdrażać nowych metodyk/narzędzi.

 • Dobre umiejętności analityczne,

 • Silne umiejętności komunikacyjne (pisemne i ustne),

 • Umiejętność dostosowania planów i zadań oraz ustalania priorytetów w dynamicznym środowisku.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • spotkania integracyjne

 • siłownia w biurze

 • gry wideo w pracy

 • parking dla pracowników

 • strefa relaksu

Informacje o Zespole:

W ING Hubs Poland i Grupie ING kierujemy się podejściem Agile. Jesteśmy innowacyjni i ufamy ludziom, z którymi współpracujemy. Risk Hub powstał w ramach centralnego zespołu ryzyka zlokalizowanego obecnie w Amsterdamie. Walidacja modeli sprawdza, czy modele są odpowiednie do zamierzonego zastosowania i zgodne z wewnętrznymi zasadami i regulacjami zewnętrznymi. Jako członek zespołu walidacji modeli ryzyka rynkowego w obszarze księgi handlowej będziesz pracować z modelami stosowanymi do wyznaczenia kapitału regulacyjnego (model IMA VaR, FRTB), modelami wykorzystywanymi do zarządzania ryzykiem kontrahenta (SIMM, CVA) oraz pozostałymi modelami wykorzystywanymi do kwantyfikacji ryzyka rynkowego w obszarze globalnej działalności handlowej Grupy ING. Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia przez ING ograniczeń i słabości modeli oraz przyczynienie się do ciągłego doskonalenia modeli, aby zapewnić ich wartość dodaną dla ING.