Specjalisty ds. Kadr i Płac

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.03.2019
 • Ważna jeszcze 9 dni (do 03.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

  Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko:

  Specjalisty ds. Kadr i Płac

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  • sporządzanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych,
  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);
  • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców,
  • sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenia,
  • sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON;
  • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych,
  • ewidencja zwolnień lekarskich,
  • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
  • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP,
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
  • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi,       

  Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe ( Ekonomia, Rachunkowość, Finanse ),
  • minimum 2 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze kadrowo – płacowym,
  • znajomość programów kadrowo – płacowych,  Płatnik, MS Exel,
  • biegła znajomość przepisów prawa pracy, zasad rachunkowości, przepisów podatkowych i ZUS,
  • zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,
  • doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy w zespole,
  • odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

  Wymagania preferowane:

  •  staż pracy w jednostkach sfery finansów publicznych,
  •  znajomość rachunkowości budżetowej,
  •  znajomość programu Symfonia Kadry i Płace,

  OFERUJEMY:

  • atrakcyjną pracę w firmie z 25-letnią tradycją,
  • umowę o pracę po okresie wdrożenia,
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, stażu pracy i zaangażowania,
  • lokalizację Biura na Ursynowie z dogodnym dojazdem metrem,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

  Wymagane dokumenty:

  • CV
  • list motywacyjny


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

   

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Dereniowej 52/54. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: [email protected] . Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=104822

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.