Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista ds. maszyn i wdrożeń

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 21.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Szanowna Pani, Szanowny Panie,

   

  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. produkcją banknotów, dokumentów i druków zabezpieczonych oraz systemów IT, znajdująca się na liście spółek strategicznych w Polsce.

   

  Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, o ugruntowanej pozycji na rynku, dającą szerokie możliwości rozwoju. Skupiamy profesjonalistów z różnych dziedzin, wykonujących swoją codzienną pracę z zaangażowaniem i pasją. Wychodzimy z założenia, że najbardziej wartościowym kapitałem PWPW są jej pracownicy - to dzięki nim możemy realizować najtrudniejsze wyzwania biznesowe.
   

  Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Specjalisty ds. maszyn i wdrożeń
  na umowę o pracę
  Miejsce pracy: Warszawa

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: automatyka/robotyka lub mechatronika lub poligrafia,
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w środowisku związanym z projektowaniem, prototypowaniem, budową oraz utrzymaniem maszyn i urządzeń,
  • Wymagane doświadczenie we współpracy z przemysłem,
  • Mile widziana znajomość zagadnień druku 3D, programów do projektowania urządzeń (części do urządzeń),
  • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo - rozwojowych i wdrożeniowych,
  • Znajomość pakietu Office,
  • Dobra znajomość języka angielskiego – minimum poziom B2,
  • Wysoka kreatywność,
  • Umiejętność współpracy w Zespole, jak również prowadzenia prac indywidualnych.

  Zakres głównych zadań realizowanych na stanowisku:

  • Prowadzenie prac w ramach projektów B+R oraz wdrożeniowych, w szczególności udział w projektowaniu i testowaniu maszyn i urządzeń do produkcji druków zabezpieczonych,
  • Opracowywanie komponentów elektronicznych do druków zabezpieczonych,
  • Wsparcie przy projektowaniu systemów informatycznych do urządzeń,
  • Opracowywanie na bazie przedstawionych wymagań operacyjnych i eksploatacyjnych specyfikacji technicznych dotyczących zakupu urządzeń laboratoryjnych oraz produkcyjnych,
  • Udział w procesach zakupowych dotyczących maszyn i urządzeń,
  • Współpraca w zakresie prowadzonych projektów z innymi obszarami Spółki oraz jednostkami zewnętrznymi,
  • Udział w procesie testów laboratoryjnych wraz z prowadzeniem sprawozdawczości z testów,
  • Udział w pracach wdrożeniowych,
  • Udział w warsztatach, szkoleniach branżowych krajowych i zagranicznych.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • Pakiet benefitów pozapłacowych (m.in.: karta Multisport, opieka medyczna),
  • Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy: możliwość dofinansowania do studiów, szkolenia.


  Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV.

  aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że wybranych kandydatów zaprosimy do PWPW S.A. na spotkanie.

  bottom
  Prosimy o zamieszczenie w ofercie poniższej zgody:

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-222) ul. Sanguszki 1 dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy.
  Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, że posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej należy zgłosić bezpośrednio do PWPW S.A. wysyłając żądanie na adres e-mail: [email protected]

  Klauzula informacyjna:
  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) informuje, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PWPW S.A.
  Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO PWPW S.A. informuje że:
  1. Administratorem, w rozumieniu RODO Pani/Pana danych osobowych jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.
  2. PWPW S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji w PWPW S.A. procesów rekrutacyjnych.
  4. Podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  5. Pani Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
   a) podmiotom wspierającym PWPW S.A. w procesie rekrutacji, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz PWPW S.A. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z ich udziałem w procesie rekrutacyjnym,
   b) operatorom pocztowym,
   c) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  9. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
  12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne niemniej jednak konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może być brak możliwości udziału w prowadzonej rekrutacji i/lub w przyszłych rekrutacjach.
  Oferty nie zawierające zgody w przedstawionej formule nie będą rozpatrywane.