C. HARTWIG GDYNIA S.A.

Spedytor Drogowy

C. HARTWIG GDYNIA S.A.O firmie

C. HARTWIG GDYNIA S.A.

Dr. Stefana Kopcińskiego 77

Łódź

top

C. Hartwig Gdynia SA to jedna z wiodących firm na polskim rynku spedycyjnym, z tradycją sięgającą 160 lat! Zatrudniamy obecnie ponad 300 pracowników w 10 oddziałach w Polsce.


Nasza działalność obejmuje spedycję morską, lotniczą oraz transport drogowy. Oferujemy przewóz towarów masowych, drobnicy konwencjonalnej oraz ładunków ponadgabarytowych. Do dyspozycji naszych klientów pozostaje ok. 7 tysięcy m2 powierzchni magazynowych. Nasze służby portowo-celne zapewniają bezpośredni spedytorski nadzór nad przesyłkami. Świadczymy usługi licencjonowanego przewoźnika NVOCC w relacjach Polska-USA i USA-Polska.


Jesteśmy czołowym partnerem większości polskich terminali kontenerowych. Realizujemy usługi przewoźnika na bazie konosamentu spedytorskiego FIATA jako uprawniony członek tej organizacji.


Współpracujemy z zagranicznymi partnerami z ponad 100 krajów świata, liczba naszych kontrahentów krajowych i zagranicznych przekracza 5 tysięcy. Wysoka jakoś usług potwierdzona jest licznymi certyfikatami, m.in.: ISO 9001-2015, WSK, AEO.


Zapraszamy Cię do obejrzenia filmu na You Tube o naszej działalności.


Obecnie do naszego biura w Łodzi poszukujemy osoby na stanowisko: 

Spedytor Drogowy
Miejsce pracy: Łódź
Kopcińskiego 77

Czym będziesz się zajmować?

 

Będziesz przyjmować i realizować zlecenia spedycyjne w transporcie drogowym. Zapoznasz się z niezbędną dokumentacją operacyjną, a gdy nabędziesz wprawy będziesz mógł ją samodzielnie prowadzić. Twoja praca będzie również obejmowała kontakty z partnerami i klientami naszej firmy.


Jako osoba, która posiada mniejsze doświadczenie zawodowe, możesz zacząć pracę jako Asystent Spedytora, a jak zdobędziesz praktyczną wiedzę, umiejętności i doświadczenie obejmiesz stanowisko samodzielnego spedytora drogowego pracując zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

Kogo szukamy?

 

Idealny kandydat na to stanowisko to osoba, która mówi płynnie po angielsku, traktuje komputer i telefon jako podstawowe narzędzia pracy, a także ma wykształcenie kierunkowe związane z transportem i zdobył/a już pierwsze doświadczenia zawodowe w branży.


Niemniej ważna będzie umiejętność nawiązywania i budowania relacji z klientami oraz podwykonawcami (przewoźnikami), umiejętność pracy w zespole oraz inicjatywa w działaniu, a także chęć uczenia się i nastawienie na wynik.

Dlaczego C. Hartwig Gdynia SA?

 

Marka C. Hartwig Gdynia jest najstarszą i jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży. Mamy swoją tożsamość i historię, z której jesteśmy dumni. Solidne narzędzia takie jak know-how czy volumen otwierają niejedne drzwi i naprawdę pomagają w pozyskiwaniu zleceń spedycyjnych.


Jeśli nie masz wykształcenia kierunkowego lub nie miałeś/aś okazji pracować w branży – nie obawiaj się, nie rzucimy Cię na głęboką wodę. Zapewniamy wdrożenie i odpowiednie wsparcie tak długo, jak tego będziesz potrzebować.


Pracujemy w oparciu o umowę o pracę i oferujemy benefity takie jak prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, a dla aktywnych karta multisport.

 

aplikuj
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
Prosimy o dopisanie w aplikacji oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.).
Informacja:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest C. Hartwig Gdynia S.A. 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47,NIP 586 010 42 85, REGON 190880396, KRS 0000024354, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, do której należą następujące podmioty: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
lub korespondencyjnie:
OT Logistics S.A
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa (m.in. art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia,adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niż podane powyżej będą przetwarzane jedynie na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody.
4) Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników C. Hartwig Gdynia S.A. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez administratora na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej OT Logistics, których wykaz znajduje się pod adresem: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.
6) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych.
7) Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: [email protected]
8) W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: [email protected]
9) Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych, o których mowa w Kodeksie Pracy oraz w oparciu o inne właściwe przepisy prawa jest obligatoryjne do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
11) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
bottom

C. Hartwig Gdynia SA to jedna z wiodących firm na polskim rynku spedycyjnym, z tradycją sięgającą 160 lat! Zatrudniamy obecnie ponad 300 pracowników w 10 oddziałach w Polsce.


Nasza działalność obejmuje spedycję morską, lotniczą oraz transport drogowy. Oferujemy przewóz towarów masowych, drobnicy konwencjonalnej oraz ładunków ponadgabarytowych. Do dyspozycji naszych klientów pozostaje ok. 7 tysięcy m2 powierzchni magazynowych. Nasze służby portowo-celne zapewniają bezpośredni spedytorski nadzór nad przesyłkami. Świadczymy usługi licencjonowanego przewoźnika NVOCC w relacjach Polska-USA i USA-Polska.


Jesteśmy czołowym partnerem większości polskich terminali kontenerowych. Realizujemy usługi przewoźnika na bazie konosamentu spedytorskiego FIATA jako uprawniony członek tej organizacji.


Współpracujemy z zagranicznymi partnerami z ponad 100 krajów świata, liczba naszych kontrahentów krajowych i zagranicznych przekracza 5 tysięcy. Wysoka jakoś usług potwierdzona jest licznymi certyfikatami, m.in.: ISO 9001-2015, WSK, AEO.


Zapraszamy Cię do obejrzenia filmu na You Tube o naszej działalności.


Obecnie do naszego biura w Łodzi poszukujemy osoby na stanowisko: 

Spedytor DrogowyNumer ref.: Kopcińskiego 77

Czym będziesz się zajmować?

 

Będziesz przyjmować i realizować zlecenia spedycyjne w transporcie drogowym. Zapoznasz się z niezbędną dokumentacją operacyjną, a gdy nabędziesz wprawy będziesz mógł ją samodzielnie prowadzić. Twoja praca będzie również obejmowała kontakty z partnerami i klientami naszej firmy.


Jako osoba, która posiada mniejsze doświadczenie zawodowe, możesz zacząć pracę jako Asystent Spedytora, a jak zdobędziesz praktyczną wiedzę, umiejętności i doświadczenie obejmiesz stanowisko samodzielnego spedytora drogowego pracując zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

Kogo szukamy?

 

Idealny kandydat na to stanowisko to osoba, która mówi płynnie po angielsku, traktuje komputer i telefon jako podstawowe narzędzia pracy, a także ma wykształcenie kierunkowe związane z transportem i zdobył/a już pierwsze doświadczenia zawodowe w branży.


Niemniej ważna będzie umiejętność nawiązywania i budowania relacji z klientami oraz podwykonawcami (przewoźnikami), umiejętność pracy w zespole oraz inicjatywa w działaniu, a także chęć uczenia się i nastawienie na wynik.

Dlaczego C. Hartwig Gdynia SA?

 

Marka C. Hartwig Gdynia jest najstarszą i jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży. Mamy swoją tożsamość i historię, z której jesteśmy dumni. Solidne narzędzia takie jak know-how czy volumen otwierają niejedne drzwi i naprawdę pomagają w pozyskiwaniu zleceń spedycyjnych.


Jeśli nie masz wykształcenia kierunkowego lub nie miałeś/aś okazji pracować w branży – nie obawiaj się, nie rzucimy Cię na głęboką wodę. Zapewniamy wdrożenie i odpowiednie wsparcie tak długo, jak tego będziesz potrzebować.


Pracujemy w oparciu o umowę o pracę i oferujemy benefity takie jak prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, a dla aktywnych karta multisport.

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
Prosimy o dopisanie w aplikacji oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.).
Informacja:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest C. Hartwig Gdynia S.A. 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47,NIP 586 010 42 85, REGON 190880396, KRS 0000024354, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, do której należą następujące podmioty: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
lub korespondencyjnie:
OT Logistics S.A
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa (m.in. art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia,adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niż podane powyżej będą przetwarzane jedynie na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody.
4) Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez upoważnionych pracowników i współpracowników C. Hartwig Gdynia S.A. oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie takie jak: dostawcy usług IT i usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi upoważnione przez administratora na podstawie odrębnej umowy i działające zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej OT Logistics, których wykaz znajduje się pod adresem: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/.
6) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych.
7) Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: [email protected]
8) W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, mail: [email protected]
9) Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych, o których mowa w Kodeksie Pracy oraz w oparciu o inne właściwe przepisy prawa jest obligatoryjne do skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
11) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ogłoszenie archiwalne