Ta oferta pracy jest nieaktualna od 5 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Spedytor/dyspozytor w transporcie międzynarodowym

 • Lublin, lubelskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 16.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Firma BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie poszukuje osoby na stanowisko:

  Spedytor/dyspozytor w transporcie międzynarodowym
  Miejsce pracy: Lublin
  OPIS STANOWISKA:
  • przyjmowanie i realizacja zleceń transportowych o zasięgu międzynarodowym
  • rozwijanie współpracy i utrzymywanie pozytywnych relacji z obecnymi kontrahentami firmy oraz pozyskiwanie zleceń transportowych od nowych klientów
  • negocjowanie cen i warunków zleceń transportowych
  • monitorowanie przebiegu zleceń i bieżące reagowanie na pojawiające się potrzeby i problemy
  • koordynowanie i planowanie optymalnego wykorzystania pojazdów
  • sporządzanie dokumentacji elektronicznej i papierowej związanej z wykonywanym transportem
  • współpraca z kierowcami i nadzorowanie ich czasu pracy
  WYMAGANIA:
  • wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki związane z transportem
  • znajomość branży TSL – międzynarodowy transport drogowy
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, dodatkowym atutem będzie znajomość języka hiszpańskiego i/lub niemieckiego
  • zdolność szybkiej oceny sytuacji i reagowania w sytuacjach kryzysowych
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • samodzielność, dyspozycyjność
  • zdolności komunikacyjne
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
  OFERUJEMY:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę w profesjonalnym zespole
  • możliwość doskonalenia zawodowego


  ZAPRASZAMY TAKŻE NA STRONĘ WWW.BURY.PL

  Przyślij swoje CV za pomocą przycisku APLIKUJ.

  Zainteresowane osoby mogą się także kontaktować telefonicznie pod nr 81-469-77-55.

  aplikuj

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

  Zapraszamy także na stronę www.bury.pl

  top

  Prosimy o dołączenie w przesłanej dokumentacji aplikacyjnej następującej klauzuli:

  1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, dla potrzeb procesu rekrutacji moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy”.

  Jeśli Państwo chcecie abyśmy mogli przetwarzać dokumenty aplikacyjne także na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie oświadczenia woli o następującej treści:

  2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, moich danych osobowych podanych w niniejszej dokumentacji aplikacyjnej także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że udzielona zgoda może być odwołana w każdym czasie”.
  Informujemy, że bez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzeć nadesłanej nam aplikacji.

  Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) uprzejmie informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formie dokumentacji aplikacyjnej na dane stanowisko jest BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, kontakt z Administratorem tel. 814 - pokaż numer telefonu - ,
  e-mail [email protected].

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w formie dokumentacji aplikacyjnej na dane stanowisko, jest BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, kontakt z Administratorem: tel. 814 - pokaż numer telefonu - , e-mail abi[at]bury.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego lub przyszłych procesów rekrutacji w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • przepis prawa, tj. Art. 221. § 1 Kodeksu pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • udzielona zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjny), w zakresie innych danych niż wskazanych w Kodeksie pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie procesu rekrutacji (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), w pozostałym zakresie podanie danych osobowych, jest dobrowolne.
  5. Jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie wybrana, dokumentacja aplikacyjna będzie jeszcze przetwarzane przez okres 2 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Przetwarzanie danych może być kontynuowane dłużej pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody, w takim przypadku Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia przedmiotowej rekrutacji lub do wycofania zgody.
  6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów np. obsługa prawna, informatyczna, usługa doręczania korespondencji oraz upoważnionym podmiotom do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  8. Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  W związku z dostarczeniem dokumentacji aplikacyjnej mają Państwo uprawnienie do:
  a) prawa dostępu do danych oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;
  b) żądania w zakresie sprostowania, uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  c) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach opisanych art. 18 RODO);
  e) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) (zgodnie z art. 20 RODO).
  Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
  a) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy są przetwarzane dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  b) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Z powyższych praw i żądań możecie Państwo skorzystać przekazując stosowną informację na wyżej wskazane dane kontaktowe lub osobiście w siedzibie Administratora. 

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.