Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Spedytor

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 01.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

                                  Spedytor
  Miejsce pracy: Gdańsk
  SKAT Transport od 25 lat dostarcza nowoczesnych, zorientowanych na klienta, rozwiązań branży TSL. Obszarem działalności jest przede wszystkim transport i spedycja międzynarodowa, a także przeprawy promowe oraz transport i spedycja w ruchu krajowym.

  Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych objęciem następującego stanowiska:

  Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało między innymi:

  • Podtrzymywanie pozytywnych relacji z obecnymi oraz rozbudowa portfela klientów;
  • Opracowywanie ofert cenowych dla klientów, zainteresowanych podjęciem współpracy;
  • Planowanie, określanie warunków i organizacja transportu;
  • Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zlecenia, dbanie o wysoką jakość oferowanych usług;
  • Sporządzanie i kontrola dokumentacji przewozowej;
  • Realizacja założeń budżetowych;
  • Przygotowywanie wymaganych raportów.

  Wymagania:

  Cenimy osoby wykazujące się dużym zaangażowaniem, które do każdego nowego zadania podchodzą jak do wyzwania, a nie jak do problemu, poszukujące nowych rozwiązań, z chęcią przyswajania nowej wiedzy, identyfikujące się z wartościami naszej firmy.

  • Zapraszamy do naszego zespołu jeżeli spełniasz poniższe wymagania:
  • Doświadczenie w spedycji krajowej i/lub międzynarodowej i/lub chłodnie;
  • Skuteczna organizacja pracy, umiejętność wyznaczania priorytetów;
  • Wytrwałość w dążeniu do celu, poczucie odpowiedzialności za pracę własną i zespołu;          
  • Umiejętność realizacji zadań pod presją czasu, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
  • Umiejętność przeprowadzania skutecznych negocjacji;
  • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;

   

  A poniżej informacja o warunkach, jakie możemy Ci zaproponować:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, poprzedzone trzymiesięcznym okresem próbnym;
  • Pakiet opieki medycznej;
  • Dofinansowanie karty sportowej
  • Dodatkowe ubezpieczenie, na preferencyjnych warunkach;
  • Zapewniamy wdrożenie stanowiskowe;
  • Jasne zasady wynagradzania;
  • Nowoczesne systemy informatyczne;
  • Wspierająca, życzliwa atmosfera.

   

   

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
   
   
  Zadzwoń jeżeli masz pytania, chętnie odpowiemy na wszystkie wątpliwości 695 318 168.
   
   
  W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926)”.
  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych jest:
  • „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k., 80-298 Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 199 (KRS: 0000487902);
  • SKAT TRUCK sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 199 (KRS: 0000202203, NIP: 5851404450);
  Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów oraz formularzy wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie internetowej https://www.skat.com.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email [email protected]

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego dla obecnej rekrutacji lub przyszłej rekrutacji w zależności od zaznaczonej opcji w formularzu aplikacyjnym i będą przetwarzane na podstawie:
  • Zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • Niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
   
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
  • wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych, gdy i w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; lub
  • upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej;
  • w związku z realizacją obowiązku prawnego, do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów związanych z obowiązkiem archiwizacji danych;
  Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych (procesorów), obejmujących między innymi dostawców rozwiązań informatycznych, dostawców wsparcia technicznego, zewnętrznych podmiotów wspierających administratora danych w procesach bezpieczeństwa IT, marketingowych lub sprzedażowych.
  Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, którzy będą administrować danymi jako odrębni administratorzy danych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub została udzielona odpowiednia zgoda na udostępnienie określonych danych osobowych we wskazanym celu.
  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

  Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?

  Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

  Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a w przypadku, gdy dane osobowe nie zostaną podane dane osobowe administrator danych nie będzie w stanie przeprowadzić procesu rekrutacyjnego.