ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

wraz z klauzulą informacyjną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach przez TEVEX LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez TEVEX LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Obowiązek informacyjny:

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”),

Administratorem Twoich danych jest TEVEX LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Spedycyjna 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246666, NIP: 7822342629, REGON: 300197335, o kapitale zakładowym 150.000 zł (dalej również jako „Spółka”).

Możesz się z nami kontaktować mailowo pod adresem: [email protected]

Dane osobowe uzyskane przez Administratora w procesie rekrutacji, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany przepisami prawa, bądź gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane w każdym razie nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Ponadto informujemy, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Twoim przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych[1] (zwane dalej jako "RODO”). W ramach dopasowania naszych działań do wymogów określonych w RODO, a także w celu zapewnienia informacji o tym jak Twoje dane są przetwarzane, poniżej przekazujemy niezbędne dane w tym zakresie.

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych jest TEVEX LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Spedycyjna 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246666, NIP: 7822342629, REGON: 300197335, o kapitale zakładowym 150.000 zł (dalej również jako „Spółka”).

2. Kontakt:

Możesz się z nami kontaktować mailowo pod adresem: [email protected]

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

3.1   Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

- w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz odpowiednich przepisów podatkowych;

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania klienta oraz utrzymania relacji z klientem, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, zapewnienia obsługi usług płatniczych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

- w celu  przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3.2 Jeżeli Twoje dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego klienta lub kontrahenta, którego jesteś pracownikiem/ współpracownikiem, dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy łączącej Administratora oraz Twojego pracodawcę/współpracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).

4. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, świadczącym usługi ochrony, dostawcom świadczącym usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe), organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów praw; a także podwykonawcom oraz spółkom powiązanym w ramach grupy: TEVEX LOGISTICS GMBH; TOENNIS WERKSVERKAUF GMBH RESTAURANT; TOENNIS RIND GMBH § CO. KG; TOENNIS WERKSVERKAUF GMBH; TOENNIS HOLDING GMBH & CO. KG; TOENNIS ZERLEGEBETRIB GMBH POSTFACH 1232; TOENNIS LEBENSMITTEL GMBH & CO. KG; WIEDEMARK FLEISCHWAREN GMBH & CO. KG POSTFACH 2647; IN DER MARK 2, 33378 RHEDA-WIEDENBRUCK, NIEMCY; TEVEX LOGISTICS GMBH; JOHANN ROITHNER-STRASSE 131, 4050 TRAUN, AUSTRIA; TOENNIES LIVESTOCK POLAND SPÓŁKA Z O.O.; UL. SPEDYCYJNA 1, 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI; TOENNIS ZERLEGEBETRIEB GMBH NR NIP: 813-773-380, AM SCHLACHTHOF 1, 06667 WEIßENFELS, NIEMCY.

5. Skąd pozyskaliśmy Twoje dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub podmiotu, który reprezentujesz.

6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda), wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes) lub do czasu wykonania umowy bądź przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń związanych z umową (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest zawarta umowa). Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach podatkowych.

7. Twoje prawa:

1) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,

2) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

3) tam, gdzie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdej chwili masz prawo do jej cofnięcia,

4) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

8. Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam świadczenie usług, w tym realizację zawartej umowy i przeprowadzenie procesu płatności.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

TEVEX LOGISTICS SP. Z O.O.

Spedytor Krajowy i Międzynarodowy - chłodnie

TEVEX LOGISTICS SP. Z O.O.O firmie

TEVEX LOGISTICS SP. Z O.O.

Spedycyjna 1

Grodzisk Wielkopolski

Tevex Logistics Sp. z o. o.  międzynarodowa firma transportowa ze stabilną pozycją w branży TSL, z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim poszukuje:
SPEDYTORA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO (chłodnie)
Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • współpraca z klientami polskimi jak i zagranicznymi,
 • obsługa giełd transportowych,
 • pozyskiwanie nowych klientów.

Oczekujemy:

 • minimum 6 miesięcy doświadczenia w transporcie - spedycji,
 • doświadczenie w branży chłodniczej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w celu osiągnięcia wyznaczonego wyniku,
 • wysoka kultura osobista zarówno w relacjach z klientem jak i ze współpracownikami,
 • chęć rozwijania długookresowej kariery w przedsiębiorstwie jak i branży transportowej,
 • komunikatywność, otwartość, umiejętności interpersonalne,
 • kreatywność, rzetelność, ambicje, dyspozycyjność,
 • umiejętność biegłego posługiwania się komputerem, programami biurowymi, narzędziami internetowymi.

Oferujemy:

 • oferujemy umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem,
 • praca w młodym zmotywowanym teamie,
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, dostęp do giełd transportowych),
 • atmosferę wzajemnej współpracy i pomocy,                                                                                                              
 • kartę sportową z nieograniczonym dostępem do zajęć sportowych
 • dofinansowanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • miłą atmosferę pracy.

Prosimy o dołączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko spedytora przez TEVEX LOGISTICS SP Z O.O. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Tevex Logistics Sp. z o. o.  międzynarodowa firma transportowa ze stabilną pozycją w branży TSL, z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim poszukuje:
SPEDYTORA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO (chłodnie)

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • współpraca z klientami polskimi jak i zagranicznymi,
 • obsługa giełd transportowych,
 • pozyskiwanie nowych klientów.

Oczekujemy:

 • minimum 6 miesięcy doświadczenia w transporcie - spedycji,
 • doświadczenie w branży chłodniczej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w celu osiągnięcia wyznaczonego wyniku,
 • wysoka kultura osobista zarówno w relacjach z klientem jak i ze współpracownikami,
 • chęć rozwijania długookresowej kariery w przedsiębiorstwie jak i branży transportowej,
 • komunikatywność, otwartość, umiejętności interpersonalne,
 • kreatywność, rzetelność, ambicje, dyspozycyjność,
 • umiejętność biegłego posługiwania się komputerem, programami biurowymi, narzędziami internetowymi.

Oferujemy:

 • oferujemy umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem,
 • praca w młodym zmotywowanym teamie,
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, dostęp do giełd transportowych),
 • atmosferę wzajemnej współpracy i pomocy,                                                                                                              
 • kartę sportową z nieograniczonym dostępem do zajęć sportowych
 • dofinansowanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • miłą atmosferę pracy.

Prosimy o dołączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko spedytora przez TEVEX LOGISTICS SP Z O.O. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Ogłoszenie archiwalne