Oferta pracy

Spedytor Krajowy

VIVE LOGISTIC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

 • Kielce

  Kielce, świętokrzyskie
 • Ogłoszenie wygasło 8 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • budowanie bazy podwykonawców

 • realizację zleceń spedycyjnych

 • zarządzanie pojazdami własnymi i zewnętrznymi

 • optymalne planowane zleceń spedycyjnych

 • koszty transportu oraz rentowność zleceń

 • dbałość o długoterminowe relacje z klientami i przewoźnikami

 • administrację dokumentacji operacyjnej

Nasze wymagania

 • minimum 2-letnie doświadczenie w transporcie krajowym

 • bardzo dobra organizacja pracy na samodzielnym stanowisku

 • predyspozycje do pracy zespołowej

 • nastawienie na samodzielne realizowanie zadań

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • rynkowe wynagrodzenie z premią adekwatną do efektów pracy

 • szeroki wachlarz benefitów pracowniczych i socjalnych

 • wdrożenie i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy

VIVE LOGISTIC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

VIVE Logistics Services to spółka niezależna, powiązana kapitałowo z Grupą VIVE, która jest obecna na rynku od 29 lat.

Mamy swoje przedstawicielstwa w 4 krajach Europy, w Polsce, Czechach, Niemczech oraz Holandii. Jako operator logistyczny szczególną uwagę zwracamy na profesjonalną i spersonalizowaną obsługę. Świadczymy kompleksowe usługi logistyczne.

Klauzula informacyjna RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Logistic Services Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Logistic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem KRS 0000407823, NIP: 9591947166, Regon: 260571215 – jako przeprowadzający rekrutację;

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Logistic Services Sp. z o.o. można kontaktować się telefonicznie nr tel. +48 695 022 212 lub pod adresem email [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przewiń do profilu firmy