Ta oferta pracy jest nieaktualna od 232 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Spedytor Międzynarodowy - Krajowy

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 6 - 8 tys. zł brutto
 • 27.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Y5 Sp. z o.o.

  Y5 Sp. z o.o. jest organizatorem transportowym działającym w obszarze szeroko rozumianej branży TSL. Twórcami jest grupa doświadczonych osób wywodzących się ze środowiska transportowego oraz z  branży IT.
  Dzięki właściwej analizie potrzeb zleceniodawcy jesteśmy w stanie wdrożyć rozwiązania logistyczne
  i transportowe, odpowiadające najbardziej wymagającym klientom. Bez względu na wolumen sprzedaży, każdego klienta traktujemy indywidualnie. Mały i duży odbiorca usługi zawsze otrzymuje najbardziej optymalne recepty realizacji potrzeb transportowych. Wspierając się autorskimi systemami IT, działamy szybko, sprawnie i bezpiecznie. Więcej informacji na stronie www.y5.pl

  Spedytor Międzynarodowy - Krajowy

  Miejsce pracy: Szczecin
  Wynagrodzenie: 6 - 8 tys. zł
  Opis stanowiska:
  • obsługa bieżących zleceń spedycyjnych i transportowych zgodnie z przyjętymi normami
  • utrzymywanie pozytywnych, długofalowych relacji z klientami firmy
  • rozbudowywanie bazy firm transportowych oraz klientów firmy
  • reprezentowanie firmy na zewnętrznych spotkaniach, szkoleniach itp.
  • efektywna współpraca z pozostałymi pracownikami firmy
  Wymagania:
  • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata i chęć dalszego rozwoju w tym
   obszarze
  • znajomość zagadnień związanych z transportem i spedycją (CMR, OPWS)
  • znajomość języka obcego
  • swobodne poruszanie się w branży TSL, znajomość rynku eksporterów i importerów
  • umiejętność efektywnej obsługi klienta oraz organizacji własnej pracy

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze
  • z przejrzystym systemem premiowym
  • pracę w zespole nastawionym na osiąganie celów i te cele osiągającym
  • partnerskie podejście w relacji pracodawca - pracownik
  • możliwość osobistego rozwoju zawodowego
  • zupełnie nowe spojrzenie na możliwości, które oferuje branża TSL

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Y5 Sp. z o.o. z siedzibą w Drawsku Pomorskim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.


  .

  W związku z zamiarem pobrania od Pani/Pana danych osobowych, działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie:

  1. nasze dane, odpowiadające danym administratora danych osobowych, w tym dane kontaktowe przedstawiciela:

  Y5 sp. z o.o.,

  ul. Królewiecka 3a,

  78-500 Drawsko Pomorskie

  KRS: 0000506482

  2. cel przetwarzania danych:

  Przygotowanie oferty zawarcie i realizacja umowy spedycyjnej, umowy przewozu oraz na rezerwację przeprawy promowej lub wszelkiej działalności świadczonej w ramach usług.

  3. podstawa prawna przetwarzania:

  Zgoda osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie w celu realizacji żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy

  4. zakres przetwarzanych danych osobowych:

  Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail

  5. czynności przetwarzania danych wykonywane przez administratora:

  Gromadzenie, utrwalenie, organizowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, usuwanie i niszczenie danych osobowych

  6. informacja o ew. odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców:

  Podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji zawartej umowy

  7. okres przechowywania danych osobowych:

  1 rok od dnia przedawnienia wzajemnych roszczeń z umowy

  POUCZENIA:

  • przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych,
  • w dowolnym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
  • podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy.
  • przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
  • przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Oświadczam, że przedstawione mi informacje są konkretne i zrozumiałe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w wyżej oznaczonym zakresie oraz we wskazanych celach.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.