Treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji organizowanych przez PTS PAMTRANS Henryk Krzyżanowski z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 13, NIP : 642 040 25 01 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PTS PAMTRANS Henryk Krzyżanowski,
 • odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, osoby upoważnione oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji organizowanych przez administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych niewymaganych przepisami prawa, jeżeli kandydat takie dane udostępni), b (czynności zmierzające do zawarcia umowy) i c (w wykonaniu obowiązków wynikającym min. z Kodeksu pracy) RODO,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, po tym czasie dane zostaną usunięte, chyba, że pozyskano zgodę na przechowywanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa (m.in. Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Spedytor międzynarodowy

PTS "PAMTRANS" Henryk KrzyżanowskiO firmie

PTS "PAMTRANS" Henryk Krzyżanowski

Przemysłowa 13

Rybnik

PTS "PAMTRANS" Henryk Krzyżanowski

Firma transportowo – logistyczna, działająca na Polskim i międzynarodowym rynku od 1981 roku. Realizujemy usługi transportowe głównie dla branży automotive.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na nasz temat,
odwiedź naszą stronę internetową: www.pamtrans.pl

Spedytor międzynarodowy

Miejsce pracy: Rybnik

Opis stanowiska:

 • optymalne wykorzystanie dostępnego taboru,
 • budowanie i utrzymywanie relacji handlowych,
 • monitorowanie obsługiwanych zleceń,
 • dbanie o wysoką jakość oraz terminowość realizowanych przewozów,
 • sporządzanie dokumentacji transportowej.

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (warunek konieczny - praca w środowisku międzynarodowym),
 • doświadczenie w branży transportowej,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,
 • kreatywność i skuteczność w działaniu,
 • rzetelność, odpowiedzialność oraz silna motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat w stabilnej firmie,
 • możliwość długoterminowej współpracy,
 • pracę w młodym zespole i miłej atmosferze,
 • komfortowe warunki pracy,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Treść zgody :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji organizowanych przez PTS PAMTRANS Henryk Krzyżanowski z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 13, NIP : 642 040 25 01 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Firma transportowo – logistyczna, działająca na Polskim i międzynarodowym rynku od 1981 roku. Realizujemy usługi transportowe głównie dla branży automotive.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na nasz temat,
odwiedź naszą stronę internetową: www.pamtrans.pl
Spedytor międzynarodowy

Opis stanowiska:

 • optymalne wykorzystanie dostępnego taboru,
 • budowanie i utrzymywanie relacji handlowych,
 • monitorowanie obsługiwanych zleceń,
 • dbanie o wysoką jakość oraz terminowość realizowanych przewozów,
 • sporządzanie dokumentacji transportowej.

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (warunek konieczny - praca w środowisku międzynarodowym),
 • doświadczenie w branży transportowej,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,
 • kreatywność i skuteczność w działaniu,
 • rzetelność, odpowiedzialność oraz silna motywacja do pracy,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat w stabilnej firmie,
 • możliwość długoterminowej współpracy,
 • pracę w młodym zespole i miłej atmosferze,
 • komfortowe warunki pracy,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Treść zgody :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji organizowanych przez PTS PAMTRANS Henryk Krzyżanowski z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 13, NIP : 642 040 25 01 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Ogłoszenie archiwalne