INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Eco Transport sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmońskiego, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu przesłania aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż rok od momentu przesłania aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok od momentu przesłania aplikacji.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected]

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
ECO TRANSPORT sp. z o.o. sp. k

Spedytor Międzynarodowy

ECO TRANSPORT sp. z o.o. sp. kO firmie

ECO TRANSPORT sp. z o.o. sp. k

al. Jerozolimskie 200

Warszawa

ECO TRANSPORT sp. z o.o. sp. k

Spedytor Międzynarodowy

Miejsce pracy: Warszawa

Chcemy Ci przekazać:

 • Planowanie, organizację i nadzór nad transportami drogowymi
 • Monitorowanie realizacji zleceń spedycyjnych 
 • Budowanie długofalowych relacji z klientami i przewoźnikami

Kluczem do sukcesu jest:

 • Swobodna komunikacja w j. angielskim 
 • Znajomość innego języka obcego
 • Doświadczenie w spedycji międzynarodowej
 • Znajomość przepisów i regulacji w zakresie transportu i spedycji
 • Odpowiedzialność, samodzielność i umiejętności analityczne
 • Zdolność do szybkiego podejmowania decyzji oraz do pracy pod presją czasu

Dla Ciebie:

 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Praca w dynamicznym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ECO TRANSPORT sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest ECO TRANSPORT sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 200. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Spedytor Międzynarodowy

Chcemy Ci przekazać:

 • Planowanie, organizację i nadzór nad transportami drogowymi
 • Monitorowanie realizacji zleceń spedycyjnych 
 • Budowanie długofalowych relacji z klientami i przewoźnikami

Kluczem do sukcesu jest:

 • Swobodna komunikacja w j. angielskim 
 • Znajomość innego języka obcego
 • Doświadczenie w spedycji międzynarodowej
 • Znajomość przepisów i regulacji w zakresie transportu i spedycji
 • Odpowiedzialność, samodzielność i umiejętności analityczne
 • Zdolność do szybkiego podejmowania decyzji oraz do pracy pod presją czasu

Dla Ciebie:

 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Praca w dynamicznym zespole
 • Niezbędne narzędzia do pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ECO TRANSPORT sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest ECO TRANSPORT sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 200. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne