Sprzedawca - Doradca Klienta

 • Opole, opolskie
 • Specjalista
 • 24.05.2019
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 23.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top
  LANCERTO S.A. to jedna z największych firm w zakresie projektowania oraz dystrybucji odzieży formalnej dla mężczyzn w Polsce. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko: 
  Sprzedawca / Doradca Klienta
  Miejsce pracy: Opole
  CH Karolinka

   Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • profesjonalną obsługę Klientów (prezentacja, doradztwo, sprzedaż)
  • współpracę z zespołem
  • dbanie o dobry wizerunek salonu
  • realizację działań związanych z funkcjonowaniem salonu zgodnie ze standardami firmy

  Poszukujemy osób:

  • posiadających doświadczenie w sprzedaży i pewnych siebie
  • komunikatywnych i kreatywnych
  • pełnych entuzjazmu i zaangażowania w wykonywane obowiązki
  • posiadających dobrą organizację pracy
  • dyspozycyjnych (również w weekendy) i chcących się zaangażować w pracę

  Oferujemy:

  umowę o pracę (po okresie próbnym)

  bardzo dobre zarobki 2500-7000 netto

  pracę w firmie o stabilnej i ugruntowanej

  rozwój poprzez system szkoleń

   


  Aplikację prosimy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj z podaniem w tytule nazwy stanowiska i miasta.

  „Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
   
  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Lancerto S.A. ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut
   
  2. Pana/i dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Możemy przetwarzać Pana/i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
   
  Jeżeli wyrazi Pan/i na to dobrowolną zgodę Pana/i dane osobowe będą przetwarzane także:
   
  2.1 w zakresie wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   
  2.2 w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   
  3. Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Lancerto S.A. którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług
   
  4. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres jej trwania, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub maksymalnie przez okres roku od zakończenia roku, w którym miała miejsce rekrutacja. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Ponadto Pana/i dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
   
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
   
  6. Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/i dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
   
  7. Posiada Pan/i uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
   
  8. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
   
  9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 2.1 oraz 2.2 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
   
  10. Pana/i dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.”
  top