Ta oferta pracy jest nieaktualna od 226 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Sprzedawca - umowa zlecenie

 • Zabrze, śląskie
 • Specjalista
 • 08.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Sprzedawca - umowa zlecenie
  Miejsce pracy: Zabrze
  SMYK S.A. jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej artykułów dziecięcych. Obecnie w skład Grupy SMYK wchodzi ponad 200 sklepów działających nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Firma odnosi sukcesy zarówno w prowadzeniu sklepów tradycyjnych, jak i sklepu internetowego, tworząc nowoczesną, zintegrowaną sieć kanałów dotarcia do klientów.
   
  Więcej informacji o nas znajdziesz na zakładce kariery.

  Wybrany Kandydat będzie odpowiedzialny za:

  • Profesjonalną obsługę - rozmowa z Klientem, prezentacja i polecanie produktów
  • Zadania związane z towarem - przyjmowanie dostaw i implementacja na sali sprzedaży
  • Obsługę kasy fiskalnej i wydawanie paczek sklepu internetowego

  Czego oczekujemy:

  • Wysokiej motywacji do pracy
  • Zaangażowania w wykonywane obowiązki
  • Predyspozycji do pracy z Klientami
  • Gotowości do pracy w systemie zmianowym
  • Mile widziane doświadczenie w sprzedaży

  Co oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
  • Zdobycie doświadczenia w handlu
  • Elastyczne godziny pracy (możliwa praca nocna)
  • Szkolenie przygotowujące do pracy
  Zatrudnienie
  na podstawie
  umowa zlecenie
    Zdobycie
  doświadczenia
  w handlu
  Elastyczne
  godziny pracy
  (możliwa
  praca nocna)
    Szkolenie
  przygotowujące
  do pracy
  W 2016 i 2017 roku firma SMYK została wyróżniona
  godłem programu „Inwestor w Kapitał Ludzki”.
  Nasze marki własne:
  1) Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez SMYK S.A. (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia; zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy), wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy), obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera), zainteresowania, seria i numer dowodu osobistego, organ, który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dokumentu tożsamości (oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić […]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
   
  2) Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez SMYK S.A. także na potrzeby PRZYSZŁYCH PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym.
   
  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer +48 22 448 00 00 Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem
   
  3) Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na to zgodę) i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia.
   
  1) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?
  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48 („SMYK”).
   
  2) Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?
  W SMYKu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez następujący e-mail: [email protected], pisemnie na adres: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa lub telefonicznie pod numerem: +48 22 448 00 00.
   
  3) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  SMYK będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach:
  a) w celu przeprowadzenia aktualnie toczącego się procesu rekrutacyjnego - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”) (przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy), a w zakresie danych podanych przez Ciebie fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   
  4) Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom.
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
   
  5) Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 1 rok. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Twoje dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.
   
  6) Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?
  Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
   
  Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy SMYK przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez SMYKa, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania przeniesienia Twoich danych, w tym prawo do otrzymania od SMYKa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłaś/dostarczyłeś SMYKowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony SMYKa oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane przez SMYKa bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej) lub z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
  Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
  7) Czy możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
  W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer +48 22 448 00 00 .Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
  8) Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?
  Podanie danych osobowych żądanych przez SMYKa jest wymagane przez SMYKa dla celów przeprowadzenia toczącej się rekrutacji.
  Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym.
   
  9) Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?
  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.