Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest SIG sp. z o.o. (ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest art. 22-1§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz ich zgoda w zakresie nieujętym ww. przepisem. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza podmiotami uczestniczącymi w procesie rekrutacyjnym oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
SIG Sp. z o.o.

Sprzedawca Wewnętrzny

SIG Sp. z o.o.O firmie

SIG Sp. z o.o.

Gierdziejewskiego 5

Warszawa

SITACO jest częścią międzynarodowego koncernu SIG. Specjalizuje się w kompleksowym zaspakajaniu potrzeb w zakresie izolacji termicznych i akustycznych, dostarczając swoje produkty i usługi do wielu sektorów przemysłu i budownictwa. Dzięki wieloletniej znajomości rynku, przestrzeganiu norm, wiarygodności i innowacyjności, SITACO zapewnia Klientom najwyższej jakości produkty oraz doradztwo techniczne w ich prawidłowym doborze.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Sprzedawca Wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Obsługę klienta wewnętrznego
 • Logistykę dostaw
 • Realizację zamówień sprzedażowych
 • Obieg dokumentów w Oddziale
 • Obsługa zleceń serwisowych

Nasze oczekiwania wobec Ciebie:

 • Doświadczenie sprzedażowe
 • Znajomość języka angielskiego na poziome komunikatywnym
 • Znajomość produktów wentylacyjnych i instalacyjnych – mile widziane
 • Komunikatywność

Proponujemy:

 • Umowę o pracę
 • Nowoczesne i rozwijające się środowisko pracy
 • Szkolenia zawodowe
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 

SITACO jest częścią międzynarodowego koncernu SIG. Specjalizuje się w kompleksowym zaspakajaniu potrzeb w zakresie izolacji termicznych i akustycznych, dostarczając swoje produkty i usługi do wielu sektorów przemysłu i budownictwa. Dzięki wieloletniej znajomości rynku, przestrzeganiu norm, wiarygodności i innowacyjności, SITACO zapewnia Klientom najwyższej jakości produkty oraz doradztwo techniczne w ich prawidłowym doborze.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Sprzedawca Wewnętrzny

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Obsługę klienta wewnętrznego
 • Logistykę dostaw
 • Realizację zamówień sprzedażowych
 • Obieg dokumentów w Oddziale
 • Obsługa zleceń serwisowych

Nasze oczekiwania wobec Ciebie:

 • Doświadczenie sprzedażowe
 • Znajomość języka angielskiego na poziome komunikatywnym
 • Znajomość produktów wentylacyjnych i instalacyjnych – mile widziane
 • Komunikatywność

Proponujemy:

 • Umowę o pracę
 • Nowoczesne i rozwijające się środowisko pracy
 • Szkolenia zawodowe
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SIG sp. z o.o. na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 

Ogłoszenie archiwalne