reklama

Praca starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Mamy dla Ciebie 16 ofert

Sprawdź oferty pracy zdalnej

Pracuj z miejsca, które najbardziej Ci odpowiada

Sprawdź
  • Warszawa
  Twój zakres obowiązków, kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników i zleceniobiorców, prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy), sporządzanie dokumentów związanych z...
  opublikowana: 24 stycznia 2021
  • Katowice
  Twoje zadania wystawianie i ewidencja dokumentów księgowych zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących składników majątku trwałego, kontrola formalno-rachunkowa, kwalifikacja księgowa i podatkowa dokumentów dotyczących zakupów środków trwałych i...
  opublikowana: 24 stycznia 2021
  • Warszawa
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę Twoje zadania: Przygotowywanie i kontrola poprawności danych dot. produktów oraz zaangażowań kredytowych Klientów w procesie restrukturyzacji i windykacji, w tym danych dla podmiotów zewnętrznych takich jak sądy,...
  opublikowana: 22 stycznia 2021
  • Kraków
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: : Zapewnienie jednolitych standardów i praktyk związanych z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym oraz zapewnienie wsparcia metodycznego właścicielom ryzyk przy analizie ryzyk...
  opublikowana: 22 stycznia 2021
  • Warszawa
  OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: przeprowadzanie wieloaspektowych kontroli wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych PGW Wody Polskie, kierowanie wieloaspektowymi kontrolami wewnętrznymi w...
  opublikowana: 22 stycznia 2021
 • Rekrutacja zdalna
  • Poznań
  Zadania: Sporządzanie budżetu rocznego, prognoz miesięcznych oraz raportowanie zarządcze na potrzeby partnerów wewnętrznych; Bieżące monitorowanie i analiza sprzedaży, kosztów oraz podstawowych wskaźników KPI, MPK, analiza i wyjaśnianie odchyleń;...
  opublikowana: 21 stycznia 2021
  • Wrocław
  Twoja Rola: Swoją pracą przyczyniasz się do poprawy funkcjonowania organizacji poprzez: Przeprowadzanie niezależnych monitorowań mechanizmów kontrolnych, Raportowanie wyników monitorowań, Rozwój narzędzi wspierających i automatyzujących proces...
  opublikowana: 21 stycznia 2021
  • Kraków
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: : Bieżącą kontrolę nad prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi, Bieżącą analizę zapisów księgowych na kontach księgi...
  opublikowana: 21 stycznia 2021
  • Wrocław
  Twój zakres obowiązków, sporządzanie rozliczeń podatkowych oraz kontrolę poprawności rozliczeń podatkowych, okresową analizę zapisów kont księgowych pod względem podatkowym, współpracę z organami podatkowymi i skarbowymi oraz udzielanie odpowiedzi...
  opublikowana: 21 stycznia 2021
  • Warszawa
  TWOJE ZADANIA: kompleksowa obsługa procesu rozliczeń Intercompany w ramach jednostek powiązanych z Grupy DP DHL, wystawianie i księgowanie faktur Intercompany w systemie SAP, księgowanie wyciągów bankowych dotyczących płatności Intercompany oraz...
  opublikowana: 21 stycznia 2021