Starszy/a specjalista/ka ds. raportowania regulacyjnego

mBank S.A.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
 • rekrutacja zdalna
Starszy/a specjalista/ka ds. raportowania regulacyjnegoNumer ref.: NF/122/1121

Doświadczony i zgrany zespół, którego zakres obowiązków obejmuje kompleksową obsługę raportowania regulacyjnego do instytucji zewnętrznych – raportowanie EMIR, ARM, SFTR, FATCA, CRS, PPP przepływy ponadprogowe oraz realizację zróżnicowanych merytorycznie prac projektowych, poszukuje osoby, która jest zainteresowana dołączeniem i wzbogaceniem załogi :)

 

Na tym stanowisku będziesz miał/a okazję:

 • monitorować poprawność codziennego raportowania EMIR, ARM, SFTR
 • analizować regulacje zewnętrzne, wytyczne Regulatorów oraz wymogi Repozytorium pod kątem konieczności dostosowywania mechanizmów raportingowych
 • weryfikować zmiany w systemach Banku oraz w produktach bankowych pod kątem konieczności dostosowywania mechanizmów raportingowych
 • projektować, testować i wdrażać zmiany, budować nowe funkcjonalności oraz rozwijać systemy raportingowe
 • kontaktować się z przedstawicielami Repozytorium, zespołami IT oraz innymi jednostkami w Banku


Jeśli jesteś osobą, która:

 • posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w banku lub innej instytucji finansowej
 • zna zasady raportowania zgodnie z Regulacjami EMIR, MIFID II/MIFIR, SFTR
 • ma predyspozycje analityczno-techniczne
 • dobrze zna MS Office (podstawy programowania - VBA i inne języki programowania będą dodatkowym atutem)
 • lubi analizować przepisy i regulacje
 • dobrze czuje się w pracy pod presją czasu, wymagającej zaangażowania i samodzielności
 • ceni sobie pracę zespołową
 • wykorzystuje język angielski w mowie i w piśmie na poziomie komunikatywnym

 

To jest to oferta dla Ciebie :) Nie czekaj – aplikuj!

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne