Oferta pracy
SJ/2021
Administratorem zbieranych danych jest w zależności od stanowiska, na które aplikujesz Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji: - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a także - dla celów przyszłych rekrutacji (podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jeśli zaopatrzysz swoje CV w zgodę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62- 080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6 w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych.” W takim wypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez 3 lata. Przepisy prawa zezwalają nam na przetwarzanie następujących, dotyczących Ciebie, danych osobowych: • imienia i nazwiska; • daty urodzenia; • danych kontaktowych; • wykształcenia; • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo, przez naciśnięcie przycisku „Aplikuj teraz” wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszelkich innych danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym – zgoda ta dotyczy dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w przepisach prawa, np. Twojego wizerunku. Potrzebujemy takiej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, abyśmy mogli przetwarzać je legalnie. Jeśli więc nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, w związku z którym składasz dokumenty rekrutacyjne, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres w niej wskazany. Masz prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki emailowej [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zebrane dane osobowe możemy udostępniać podmiotom współpracującym z nami w zakresie potrzebnym do obsługi procesów rekrutacyjnych. W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną. W przypadku potrzeby skontaktowania się w sprawie ochrony Twoich danych osobowych, możesz to zrobić, pisząc na adres: [email protected] lub też na nasz adres pocztowy podany w pierwszym akapicie.

Starszy Analityk Controllingu (Funkcje Centralne)

Imperial Tobacco Polska S.A.

 • ważna jeszcze 7 dni
  do: 28 paź 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • rekrutacja zdalna

Imperial Tobacco Polska S.A.

Tytoniowa 2/6

Planty

Radom

Twój zakres obowiązków

 • Starszy Analityk Controllingu MSE współpracuje międzynarodowo w ramach Controllingu fabryk i pionów handlowych należących do Grupy Imperial Brands.

 • Koordynuje raportowanie kosztów transferowych, odchyleń kosztów materiałów oraz złomowań. Uczestniczy w tworzeniu i analizie planu wyniku finansowego GSC.

 • Przeprowadza kalkulacje kosztów transferowych dla wszystkich zakładów Imperial Tobacco oraz spółek powiązanych będących składową wyniku operacyjnego Imperial Brands, w tym NGP.

 • Wycenia koszty dla nowych projektów.

 • Koordynuje przepływ informacji pomiędzy PD i Zakładami lub jednostkami odpowiedzialnymi za dostarczanie informacji o kosztach wyrobów. W efekcie estymuje koszty dla nowych wyrobów przy określonych warunkach granicznych.

 • Wspiera Controllerów w raportowaniu oraz Dyrektorów Regionalnych w sporządzaniu planów i analiz.

 • Wspiera przeglądy Idle Machinery, koordynuje zbieranie danych z fabryk oraz współpracuje z Centralnym Planowaniem oraz Global Engineering przy dalszym opracowywaniu danych.

 • Wspiera Managera Controllingu w prognozowaniu wyniku finansowego Zakładów i Imperial Brands.

Nasze wymagania

 • Ciekawość świata, otwartość na ludzi i budowanie relacji, a przy okazji z analitycznym myśleniem i umiejętnością wyciągania wniosków z faktów.

 • Dociekliwość, umiejętność zadawania właściwych pytań, odwaga w poszukiwaniu rozwiązań, kreatywność to kluczowe cechy.

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne

 • Minimum 5 lat w obszarze Controllingu

 • Język angielski na poziomie zaawansowanym, pozwalającym na komfortową pracę w międzynarodowym środowisku

 • Biegła znajomość Excela

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • dyżury lekarza w biurze

 • firmowa biblioteka

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • inicjatywy dobroczynne

 • dodatkowy urlop

 • premia roczna

Dojazd

Oferujemy bezpłatny transport autobusami pracowniczymi z Poznania, Kościana i Szamotuł (na każdą zmianę).

Można dojechać do nas również komunikacją miejską - autobusem linii 811 i 821 z pętli autobusowej Ogrody w Poznaniu.

Dla osób zmotoryzowanych dogodny dojazd drogą krajową 92 oraz trasą S11.