Ta oferta pracy jest nieaktualna od 26 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Analityk ds. Decyzji Kredytowych

 • Gdynia, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-12-27

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKO Bank Hipoteczny S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
  STARSZY ANALITYK DS. DECYZJI KREDYTOWYCH
  Biuro Kredytów
  Miejsce pracy: Gdynia
  Nr ref. 1057/2018
  Główne zadania:
  • ocena ryzyka kredytowego klienta na podstawie dokumentów źródłowych, w tym ocena zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej, ocena transakcji i warunków jej przeprowadzenia, ocena prawnych proponowanych zabezpieczeń (kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych),
  • podejmowanie decyzji kredytowych,
  • zgłaszanie propozycji dotyczących modyfikacji przepisów wewnętrznych w zakresie oceny ryzyka kredytowego,
  • ewidencja i rejestracja realizowanych operacji.
  Oczekujemy:
  • wykształcenia wyższego,
  • doświadczenia zawodowego w zakresie szacowania ryzyka kredytowego, podejmowania decyzji kredytowych w ramach przyznanych kompetencji (kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych),
  • praktycznej znajomości zagadnień dotyczących oceny ryzyka kredytów hipotecznych,
  • bardzo dobrych zdolności analitycznych i krytycznego myślenia,
  • umiejętności formułowania jasnych, syntetycznych rekomendacji oraz wyciągania trafnych i logicznych wniosków,
  • dokładności i dobrej organizacji pracy oraz umiejętności pracy w zespole,
  • bardzo dobrej znajomości Pakietu MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint),
  • znajomość metod wyceny nieruchomości będzie dodatkowym atutem.
  Oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie w ramach Grupy PKO Banku Polskiego,
  • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny,
  • konkurencyjne wynagrodzenie, prywatną opiekę zdrowotną i system szkoleń.

  Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy wysyłać za pomocą przycisku Aplikuj Teraz, z dopiskiem w temacie wiadomości „nr ref.: 1057/2018”.

  W nadsyłanych dokumentach, cv i liście motywacyjnym, prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez PKO Bank Hipoteczny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.”
   
  W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Gdyni, adres: ul. Jerzego Waszyngtona 17, 81-342 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  nr KRS 0000528469; NIP: 204-000-45-48; REGON: 222181030; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony)
  1 200 000 000 PLN, zwana dalej „Bankiem”. Numer telefonu: +48 58 662 92 40 (sekretariat), adres e-mail: [email protected]

  1. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: [email protected] Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

  1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

  1. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  1. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1)   prawo dostępu do danych osobowych,

  2)   prawo do sprostowania danych osobowych,

  3)   prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  4)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5)   prawo do przenoszenia danych,

  6)   prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  7)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  1. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.                  

   

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Gdyni, adres: ul. Jerzego Waszyngtona 17, 81-342 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  nr KRS 0000528469; NIP: 204-000-45-48; REGON: 222181030; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony)
  1 200 000 000 PLN, zwana dalej „Bankiem”. Numer telefonu: +48 58 662 92 40 (sekretariat), adres e-mail: [email protected]

  1. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: [email protected] Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

  1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

  1. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  1. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1)   prawo dostępu do danych osobowych,

  2)   prawo do sprostowania danych osobowych,

  3)   prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  4)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5)   prawo do przenoszenia danych,

  6)   prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  7)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  1. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.                  

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.