Starszy Analityk - Ekspert ds. Analiz Kredytowych Klienta Korporacyjnego

 • Lublin, lubelskie
 • Specjalista
 • 23.04.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 23.05.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  STARSZY ANALITYK /EKSPERT DS. ANALIZ KREDYTOWYCH KLIENTA KORPORACYJNEGO
  Miejsce pracy: Lublin
  Nr ref. CEN/MS/17/2018
  Mamy dla Ciebie ofertę pracy, która polega na:
  • weryfikacji materiałów dotyczących wniosków kredytowych składanych przez klientów korporacyjnych pod względem ich kompletności i jakości
  • analizie wniosków klientów w zakresie oceny ryzyka kredytowego podmiotu i transakcji kredytowej oraz warunków jej przeprowadzenia, w tym prawnych zabezpieczeń, a także wniosków dotyczących trudnych wierzytelności, związanych ze zwiększeniem zaangażowania kredytowego Banku
  • opracowywaniu wniosków i prezentację materiałów na posiedzeniach właściwych komitetów kredytowych
  • okresowym monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów, warunków transakcji kredytowych i prawnych zabezpieczeń, w tym dla potrzeb identyfikowania ekspozycji kredytowych zagrożonych utratą wartości i ustalania wysokości odpisów aktualizujących oraz klasyfikowania ekspozycji kredytowych i ustalania poziomu rezerw celowych
  • wspieraniu komórek biznesowych w określaniu warunków współpracy kredytowej z klientami korporacyjnymi, współudział w inspekcjach u wybranych klientów
  • podejmowaniu decyzji kredytowych w ramach przyznanych kompetencji
  • współpraca z właściwym doradcą klienta korporacyjnego przy prezentowaniu materiałów na posiedzeniu właściwego komitetu kredytowego
  • bieżącym identyfikowaniu i rejestrowaniu sygnałów wczesnego ostrzegania w ramach SWO w zakresie klientów korporacyjnych oraz ustalanie proponowanych działań wobec klientów
  Ta oferta jest dla Ciebie, jeśli:
  • zdobyłeś wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, bankowość i finanse)
  • posiadasz minimum 3 – letnie doświadczenia w zakresie analiz kredytowych w obszarze klienta instytucjonalnego (dot. stanowiska starszego analityka)/ minimum 5 – letniego doświadczenia w zakresie analiz kredytowych w obszarze klienta instytucjonalnego (dot. stanowiska eksperta)
  • znasz techniki analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz oceny projektów inwestycyjnych
  • znasz produkty i usługi bankowe dedykowanych klientom instytucjonalnym, w tym korporacyjnym
  • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności analizy danych, identyfikacji ryzyk kredytowych związanych z klientem i transakcją oraz formułowania wniosków na ich podstawie
  • znasz zagadnienia prawa bankowego, standardów rachunkowości, oceny ryzyka kredytowego i zabezpieczeń kredytów
  • sprawnie posługujesz się programami z pakietu MS Office, w szczególności Excel
  • jesteś osobą dokładną, potrafisz pracować w zespole oraz jesteś odporny na stres
  • posiadasz prawo jazdy kat. B (czynne)
  • znasz komunikatywnie język angielski (mile widziane)
  Co od nas otrzymasz:
  • umowę o pracę w największym Banku w Polsce
  • elastyczny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku po fundusz emerytalny, bo lubisz mieć wybór
  • prywatną, ogólnopolską opiekę zdrowotną, bo zdrowie jest najważniejsze
  • profesjonalny systemem szkoleń, bo zależy nam na Twoim rozwoju

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PKO Bank Polski SA, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach poprosimy o dodanie klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

  W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”.

  1. Inspektor Ochrony Danych

  Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: [email protected]. Szczegółowe dane są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA;

  1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

  1. Udostępnienie danych osobowych

  Pani /Pana dane mogą nie będą udostępniane.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat.

  1. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  1. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.