Logo Pracuj.pl

Starszy Analityk Kredytowy Klientów Korporacyjnych

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)
 • praca hybrydowa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowujesz wnioski kredytowe, analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek i grup kapitałowych (od średnich do największych grup kapitałowych w Polsce), analizę sektorową, proponowany rating, strukturę transakcji i monitorujesz proces kredytowy,

 • uczestniczysz w spotkaniach z klientami,

 • monitorujesz ryzyka oraz przeprowadzasz przeglądy kwartalne sytuacji finansowej spółek,

 • współpracujesz z Pionem Ryzyka Kredytowego i innymi jednostkami banku w celu zapewnienia najwyższej jakości wniosków kredytowych oraz optymalnej struktury transakcji i zabezpieczeń, uczestniczysz w prezentacji wniosków kredytowych podczas komitetów kredytowych,

 • zapewniasz skuteczne wdrażanie i stosowanie procedur Compliance.

Nasze wymagania

 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • umiejętność dokonywania oceny finansowej i ekonomicznej podmiotu gospodarczego, wiedza z zakresu: analizy finansowej, standardów rachunkowości, zabezpieczeń kredytów, instrumentów pochodnych, strukturyzowania transakcji, przygotowania i oceny prognoz finansowych,

 • rozwinięte zdolności analityczne, wysoka zdolność krytycznego weryfikowania informacji, zdolność budowania struktury argumentacji oraz tworzenia zwartego podsumowania,

 • umiejętność rzeczowej dyskusji i negocjacji,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (analizy w języku angielskim),

 • znajomość pakietu MS Office.

To oferujemy

 • umowa o pracę,

 • ciekawa praca w ambitnym i merytorycznym zespole obsługującym 1/5 terytorium Polski; wielosektorowy portfel klientów, do którego należą najwięksi klienci banku,

 • szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,

 • możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce,

 • programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,

 • działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,

 • pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,

 • możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,

 • pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze,

 • pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • firmowa drużyna sportowa

 • firmowa biblioteka

 • brak dress code’u

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • Business casual dress code

 • Wellbeing

 • Platforma wsparcia psychologicznego

Etapy rekrutacji
1

Selekcja cv

2

Wywiad telefoniczny

3

Rozmowa rekrutacyjna

Twój Zespół

Współpracujesz w ramach zespołu analityków kredytowych w bliskiej relacji z zespołami sprzedaży i ryzyka wypracowując optymalną strukturę transakcji i zabezpieczeń.

Pracujecie w języku angielskim, w dedykowanych systemach wspierających ocenę ryzyka kredytowego.

Programy dla pracowników

 • Power People to program, którego celem jest kreowanie kultury pracy, która rozwija sprawną, elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie oraz wykorzystuje siłę różnorodności i wspiera energię do działania na co dzień.

 • Dzielmy się wiedzą funkcjonuje w naszym banku od 2010 roku, kiedy powstała idea projektu który miał połączyć potrzebę zgłębiania specjalistycznej wiedzy bankowej z pasją osób, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem.

 • CA Together – to program rozwojowy dla naszych menedżerów, którego fundamentami są istotne wartości, które wspieramy swoimi działaniami każdego dnia: #trust, #responsibility, #integrity, #strenghts i #empowerment.

 • Kompas CAriery – program, który ma na celu wsparcie rozwoju i mobilności wewnątrz organizacji. Pomagamy w wyborze wewnętrznej ścieżki kariery, organizujemy szkolenia i wspieramy w przygotowaniu do rekrutacji wewnętrznych.

 • Innovation Lab, to zespół innowacji. W nim tworzymy i testujemy nowe idee, a te wybrane następnie przekształcamy w innowacyjne rozwiązania, które przynoszą nową wartość dla nas i naszych klientów.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Dziś to numer 1 w Europie, w bancassurance i zarządzaniu aktywami. Na całym świecie jest nas już ponad 145 tysięcy osób, które wspierają klientów w 46 krajach. W Polsce znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całym kraju.

Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności. Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – już trzykrotnie otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader, ostatni w 2023 r. Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Według rankingu Wprost z 22.05.2023 r. zajęliśmy 6. miejsce wśród 50 najlepszych pracodawców w Polsce. Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie.

Przewiń do profilu firmy