Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy Analityk Kredytowy

Citi Handlowy

Citi Handlowy

Senatorska 16

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Analiza kredytowa i ocena ryzyka klientów w ramach przydzielonego portfela (Średnie i Duże Przedsiębiorstwa) oraz współpraca w tym zakresie z partnerami biznesowymi, zapewnienie odpowiedniej jakości portfela i adekwatnej klasyfikacji klientów;

 • Zarządzanie ryzykiem związanym z nowymi i istniejącymi transakcjami kredytowymi, w tym finansowania konsorcjalne

 • Wsparcie partnerów biznesowych w działaniach akwizycyjnych, poprzez analizę sytuacji i zdolności kredytowej potencjalnych klientów;

 • Analiza i ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej klientów i prowadzonych przez nich projektów inwestycyjnych, rekomendowanie strategii współpracy kredytowej z klientami, w tym wielkości limitów i struktury transakcji;

 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji;

 • Prowadzenie bieżącego monitoringu sytuacji klientów, w tym analiza sytuacji branży, zewnętrznych i wewnętrznych sygnałów wczesnego ostrzegania oraz podejmowanie działań adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk;

 • Inicjowanie i rekomendowanie zmian do procesu kredytowego i regulacji kredytowych wpływających na zwiększenie ich efektywności i przejrzystości;

 • Współpraca z innymi jednostkami celem zapewnienia optymalnego procesu obsługi kredytowej klientów.

Nasze wymagania

 • Minimum 5 lata doświadczenia w sektorze finansowym, w tym ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw o obrotach powyżej PLN 100mln

 • Doświadczenie w zakresie samodzielnego prezentowania i rekomendowania transakcji do decyzji wyższego szczebla oraz w samodzielnym podejmowaniu decyzji

 • Doświadczenie w zakresie finansowań konsorcjalnych

 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego

 • Bardzo dobra znajomość regulacji mających wpływ na proces kredytowy i ocenę ryzyka

 • Bardzo dobra znajomość przepisów dot. rachunkowości (UoR/MSR/MSSF) oraz w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudom

 • Umiejętność syntetycznego myślenia, formułowania wniosków oraz niezależność w prezentowaniu poglądów

 • Umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym

 • Dobra organizacja pracy, efektywność działań, umiejętność ustalania priorytetów

 • Biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi niezbędnymi do pracy (np. MS Office, bazy danych itp.)

To oferujemy

 • Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)

 • Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego

 • Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

 • Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • fruits/owoce

Opis stanowiska

Stanowisko Starszego Analityka Kredytowego jest stanowiskiem eksperckim, usytuowanym w Departamencie Analiz Kredytowych, w Sektorze Rynków Finansowych i Bankowości Korporacyjnej.