Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Starszy/Główny specjalista informatyk w Biurze Informatyki

Najwyższa Izba Kontroli

 • Filtrowa 57, Ochota, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna

Najwyższa Izba Kontroli

Filtrowa 57

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • administracja i bieżący nadzór nad funkcjonowaniem powierzonych systemów informatycznych;

 • współpraca z użytkownikami oraz dostawcami systemów informatycznych w zakresie utrzymania, rozwoju i modernizacji administrowanych systemów informatycznych;

 • prowadzenie prac analitycznych i projektowych w zakresie rozwoju i reorganizacji systemów informatycznych;

 • udział w przygotowaniu, pracach komisji przetargowych i realizacji zamówień publicznych z zakresu informatyzacji NIK;

 • udział w pracach wdrożeniowych nowych systemów informatycznych.

Nasze wymagania

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe (stanowisko: starszy specjalista informatyk) / minimum 3 letnie; doświadczenie zawodowe (stanowisko: główny specjalista informatyk);

 • doświadczenie w administracji lub wdrażaniu systemu klasy ERP;

 • wiedza dotycząca administracji systemami informatycznymi w warstwie aplikacyjnej;

 • doświadczenie w zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS);

 • doświadczenie w administracji systemami Windows i Linux;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;

 • samodzielność i terminowość w realizacji powierzonych zadań;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy;

 • wykształcenie wyższe.

Mile widziane

 • doświadczenie we wdrażaniu i administracji systemem informatycznym klasy EZD;

 • doświadczenie w administracji systemem zarządzania relacyjną bazą danych (MS SQL Server);

 • umiejętność programowania, znajomość języka zapytań SQL;

 • znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń związanych z zadaniami określonymi w ogłoszeniu),

 • kopie certyfikatów i zaświadczeń (powinny zostać przedstawione w dniu rozmowy kwalifikacyjnej),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Informatyki.