Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Starszy Inspektor BHP / Specjalista BHP

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

  • Turcja

    zagranica
  • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Warszawie poszukuje do pracy starszych inspektorów BHP oraz specjalistów BHP

w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) poza granicami państwa.

Miejsce pracy:

- Republika Turcji;

- Republika Łotewska;

- Republika Iraku;

- Republika Libańska;

- Republika Kosowa;

- Bośnia i Hercegowina;

- Republika Włoska (Sycylia);

- Rumunia.

Nasze wymagania

Wymagania ogólne:

1. Bardzo dobry stan zdrowia.

2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i ludności Bośni i Hercegowiny, Iraku, Kosowa, Łotwy, Rumunii, Libanu, Turcji oraz Republiki Włoskiej.

3. Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.

4. Ważny paszport.

Wymagania szczegółowe:

1. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla służby BHP.

3. Udokumentowany min. 1 rok stażu pracy w służbie BHP.

4. Znajomość przepisów prawa regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Mile widziane doświadczenie w służbie BHP w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1524).

Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przesyłanie listu motywacyjnego wraz z załącznikami:

1. Curriculum Vitae wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z aktualną ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kierunkowe i kwalifikacje na adres:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Zarząd Zasobów Osobowych – J1

ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

tel. 261-855-319, fax: 261-855-214

mail: [email protected]

Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które

składa się:

1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

3. Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).

4. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

UWAGA:

- z wybranymi kandydatami kontaktujemy się drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,

- dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są 2 lub 3 lata, a następnie niszczone,

- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,

- umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo Operacyjne RSZ nie daje gwarancji zawarcia kolejnej umowy.