Nr ref.: KRR03568
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI).
 
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7 (dalej: „PKN ORLEN S.A.”). Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować także:
 1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 2. listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7. 
 
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: [email protected] Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.
 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
PKN ORLEN S.A.

Starszy Inspektor Nadzoru Branży Instalacyjnej

PKN ORLEN S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

PKN ORLEN S.A.

Chemików 7

Płock

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 100 krajów. PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem największym przemysłowym producentem energii elektrycznej dysponującym mocami na poziomie 1,9 GWe. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2018 roku wyniosły ok. 211 mln boe. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już siódmy raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.
Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Starszy Inspektor Nadzoru Branży Instalacyjnej
Nr ref.: KRR03568
Miejsce pracy:
Płock
Ważne do: 15-06-2020

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

- nadzór inwestorski pełniony nad robotami z zakresu branży instalacyjno-sanitarnej o specyfice przemysłowej, pełniony w szczególności poprzez:

 • reprezentowanie Inwestora na budowie - sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie
 • sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikowych
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji oraz wszelkich urządzeń technicznych
 • sprawdzanie dostarczonych urządzeń pod względem zgodności z projektem i zamówieniem
 • opiniowanie dokumentacji
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • weryfikację rzeczową kosztorysów
 • udział w procesach przetargowych

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym koncernie
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród
 • bogaty pakiet benefitów: opiekę medyczną, badania profilaktyczne, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, karty zakupowe i zniżkowe na paliwo, programy emerytalne i oszczędnościowe, dofinansowanie urlopu, nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży, Program Pracodawca Przyjazny Rodzinie i inne
 • możliwości rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów, wykładów i programów mentoringowych, oraz zaangażowanie w wewnętrzne projekty, także zagraniczne, w ramach programu “Rynek Szans”

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne: kierunek instalacyjno – sanitarny
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji budownictwa przemysłowego w specjalności branży instalacyjnej - na instalacjach przemysłowych
 • znajomość problematyki branży (dotyczy urządzeń podlegających UDT,TDT)
 • znajomość specyfiki pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • uprawnienia budowlane instalacyjne
 • uprawnienia energetycznye D – grupy 2 i 3 (dla branży instalacyjnej)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność analizowania i wciągania wniosków
 • samodzielność w działaniu
 • profesjonalizm, współpraca, innowacyjność w realizacji zadań
 • prawo jazdy kat. B

prześlij do nas swoją aplikację.

Ważne do: 15-06-2020
Starszy Inspektor Nadzoru Branży Instalacyjnej
Numer ref.: Nr ref.: KRR03568

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

- nadzór inwestorski pełniony nad robotami z zakresu branży instalacyjno-sanitarnej o specyfice przemysłowej, pełniony w szczególności poprzez:

 • reprezentowanie Inwestora na budowie - sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie
 • sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikowych
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji oraz wszelkich urządzeń technicznych
 • sprawdzanie dostarczonych urządzeń pod względem zgodności z projektem i zamówieniem
 • opiniowanie dokumentacji
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • weryfikację rzeczową kosztorysów
 • udział w procesach przetargowych

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym koncernie
 • atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród
 • bogaty pakiet benefitów: opiekę medyczną, badania profilaktyczne, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, karty zakupowe i zniżkowe na paliwo, programy emerytalne i oszczędnościowe, dofinansowanie urlopu, nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży, Program Pracodawca Przyjazny Rodzinie i inne
 • możliwości rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów, wykładów i programów mentoringowych, oraz zaangażowanie w wewnętrzne projekty, także zagraniczne, w ramach programu “Rynek Szans”

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne: kierunek instalacyjno – sanitarny
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji budownictwa przemysłowego w specjalności branży instalacyjnej - na instalacjach przemysłowych
 • znajomość problematyki branży (dotyczy urządzeń podlegających UDT,TDT)
 • znajomość specyfiki pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • uprawnienia budowlane instalacyjne
 • uprawnienia energetycznye D – grupy 2 i 3 (dla branży instalacyjnej)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność analizowania i wciągania wniosków
 • samodzielność w działaniu
 • profesjonalizm, współpraca, innowacyjność w realizacji zadań
 • prawo jazdy kat. B

prześlij do nas swoją aplikację.

Miejsce pracy:
Płock

Ogłoszenie archiwalne