Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Branży Elektrycznej

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

 • Mogilska 85, Kraków
  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

Mogilska 85

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót zgodnie z art. 25 prawa budowlanego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dla danego zadania inwestycyjnego/remontowego;

 • przygotowanie dokumentacyjne i formalno-prawne zadań inwestycyjnych/remontowych;

 • kontrola rozliczeń finansowych z wykonawcami robót, podwykonawcami i dostawcami, w oparciu o warunki zawartych umów przez inwestora;

 • reprezentowanie inwestora na nadzorowanych budowach;

 • rozliczanie rzeczowo-finansowe zakończonych zadań inwestycyjnych/remontowych oraz opracowanie końcowych elaboratów rozliczeniowych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe;

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej;

 • przynależność do izby inżynierów budownictwa i opłacona składka ubezpieczenia OC;

 • doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat w budownictwie (w tym co najmniej 3 lata pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. stanowisko kierownika budowy, projektanta lub inspektora nadzoru);

 • praktyczna znajomość programów komputerowego kosztorysowania (np. NORMA PRO, ZUZIA, RODOS, WINBUD itp.);

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętność działania sytuacjach stresowych przy podwyższonych rygorach czasowych i proceduralnych;

 • posiadanie osobowego poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez uprawnione służby państwowe (SKW, ABW) w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „Poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, związanego z wydaniem takiego poświadczenia.

Mile widziane

 • uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w innej specjalności;

 • doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu lub projektowaniu instalacji niskoprądowych i systemów alarmowych;

 • doświadczenie projektowe w realizacji dokumentacji projektowych;

 • znajomość programów komputerowego projektowania (AUTOCAD, BIRICKSCAD, ARCHLine itp.) oraz programów wsparcia zarządzania projektami inwestycyjnymi (MS PROJECT);

 • znajomość procedur inwestycyjnych FIDIC,

 • doświadczenie zawodowe obejmujące proces i procedury przygotowania formalno-prawnego i dokumentacyjnego inwestycji do realizacji,

 • wyrażenie zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę zawartej na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas określony a następnie nieokreślony;

 • wymiar czasu pracy: pełny etat;

 • stabilne zatrudnienie w zgranym zespole;

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka);

 • dodatek za wysługę lat w zależności od udokumentowanego stażu pracy;

 • samochód służbowy dla celów podróży służbowych;

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Dokumenty aplikacyjne:

1) podanie o pracę adresowane do Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie,

2) CV z opisem przebiegu zatrudnienia,

3) zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa,

4) decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych,

5) klauzula rekrutacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,

6) kwestionariusz osobowy - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,

7) zgoda na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA.

Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 16.08.2021 r.

• osobiście w siedzibie firmy - Kraków ul. Mogilska 85 (kancelaria) – jednakże, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zaleca się składanie dokumentów w formie elektronicznej:

• adres e-mail: [email protected], lub

• faksem nr. fax. 261 130 813.

INFORMACJE DODATKOWE

1) W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów i przesłane w formie czytelnych skanów.

2) Dokumenty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego, datę osobistego dostarczenia do kancelarii Zarządu, a w przypadku dokumentów złożonych drogą mailową data wpływu na skrzynkę mailową.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Sekcją Personalno-Administracyjną, nr tel. 261 130 814.