Oferta pracy

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuO firmie

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Tytusa Chałubińskiego 7

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

 • Wykonywanie prac przygotowawczych do realizacji robót, tj. sprawdzanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, określenie zakresu robót.

 • Kontrolowanie i koordynacja przebiegu prac realizowanych przez wykonawcę robót.

 • Zatwierdzanie, sprawdzanie i aktualizacja harmonogramu robót wykonawcy.

 • Weryfikowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcę.

 • Zgłaszanie wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i kontrola nad ich usuwaniem.

 • Opracowywanie specyfikacji technicznej do SIWZ dla robót o wartości szacunkowej netto powyżej 30 000 euro oraz udział w komisjach przetargowych.

 • Przeprowadzanie postępowań o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 30 000 euro, dotyczących robót budowlanych, usług oraz związanych z nimi dostaw.

 • Występowanie w Urzędach Administracji Państwowej w imieniu Uczelni.

 • Wydawanie opinii technicznych w zakresie swoich uprawnień.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie energetyki, inżynierii środowiska lub pokrewne,

 • min. 2 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót,

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

 • praktyczna znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,

 • członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

 • umiejętność kosztorysowania,

 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,

 • dobra organizacja pracy,

 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny)

 • pakiet benefitów pracowniczych (13-stą pensję, dofinansowanie wypoczynku letniego, Karty Multisport)

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy