Oferta pracy

Starszy Inspektor Nadzoru

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA O firmie

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA

Stefana Batorego 2

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór inwestorski i techniczny nad wykonywanymi robotami ( praca w terenie na wysokości powyżej 3 m) w zakresie zgodności realizacji zleconych zadań z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacją projektową i formalno-prawną, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, z zapisami w umowach z dostawcami, wykonawcami, zleceniami do umów ramowych i umowami przyłączeniowymi;

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem jej aktualności i wymaganych uzgodnień przed przystąpieniem do nadzoru i realizacji oraz zgłaszanie ewentualnych uwag dot. rozwiązań projektowych pod względem wykonawczym i eksploatacyjnym;

 • Tworzenie specyfikacji technicznej na potrzeby postępowań przetargowych dla pozyskania projektanta i wykonawcy małych źródeł kogeneracyjnych, odnawialnych źródeł energii, w szczególności kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła;

 • Współpraca z Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania zadań;

 • Terminowe i finansowe rozliczanie realizowanych zadań w ramach przydzielonych budżetów;

 • Sporządzanie kosztorysów oraz weryfikacja kosztorysów powykonawczych, ofertowych sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej pod względem ilości i technologii wykonania;

 • Monitoring i współpraca z Wykonawcami w zakresie stosowania i przestrzegania standardów BHP VWAW;

 • Udział w zespołach projektowych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne,

 • Posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • Doświadczenie zawodowe - 5 lat na samodzielnym stanowisku Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy/robót,

 • Doświadczenie min. 2 letnie w pracy przy małej Kogeneracji,

 • Znajomość procesu inwestycyjnego,

 • Posiadanie certyfikatu potwierdzającego, że osoba może wykonywać systemy fotowoltaiczne,

 • Znajomość obsługi kotłowni olejowych,

 • Znajomość technologii budowy sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych, kotłowni, przepompowni, instalacji sanitarnych i wentylacyjnych i innych obiektów ciepłowniczych,

 • Czynna znajomość przepisów w zakresie: prawa budowlanego, prawa energetycznego, ochrony środowiska i przepisów BHP i p.poż., znajomość podstawowych zasad prawa geodezyjnego ,

 • Umiejętność korzystania z programu kosztorysowego Norma Pro w zakresie sporządzania i weryfikacji kosztorysów,

 • Znajomość programów :Pakiet Office, mile widziane: Auto Cad i MS Project (mile widziany)

 • Dobra organizacja pracy przy prowadzeniu jednocześnie kilkunastu zadań. Komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu,

 • Prawo jazdy Kat. B – mile widziane,

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej firmie z branży energetycznej

 • Szkolenia podwyższające kwalifikacje i zapewniające ciągły rozwój zawodowy

 • Atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych, w tym ubezpieczenie NNW, opiekę medyczną oraz dofinansowanie do karty Multisport

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • możliwość pracy zdalnej

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

 • firmowa biblioteka

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka szkolna

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne