Logo Pracuj.pl

Starszy inspektor/Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Dziale Administracji

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówień publicznych;

 • przygotowywanie projektów specyfikacji warunków zamówienia;

 • przekazywanie wymaganych ogłoszeń i informacji do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i/lub Biuletynu Zamówień Publicznych;

 • zamieszczanie ogłoszeń i informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania-zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • przekazywanie wykonawcom specyfikacji warunków zamówienia oraz zaproszeń do składania ofert;

 • pisemne udzielanie wyjaśnień wykonawcom dotyczących dokumentów przetargowych;

 • udział w pracach komisji przetargowej;

 • dokumentowanie postępowań;

 • prowadzenie spraw związanych z odwołaniami;

 • uczestniczenie w negocjacjach przed zawarciem umów w trybie z wolnej ręki;

 • przeprowadzanie postępowań w sprawach zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł;

 • przygotowywanie projektów umów w sprawach, do których nie stosuje się przepisów ustawy 'Prawo zamówień publicznych'

 • przygotowywanie umów do podpisu;

 • sprawdzanie poprawności i zgodności zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 • weryfikacja składanych wniosków o udzielenie zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego;

 • przeprowadzanie konkursów na świadczenia medyczne (fakultatywnie);

 • przygotowywanie aneksów do umów;

 • prowadzenie ewidencji i rejestru zamówień publicznych, konkursów na świadczenia zdrowotne i zawartych umów;

 • prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych spraw.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, administracja, zamówienia publiczne, techniczno-budowlane);

 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku min. specjalisty w zamówieniach publicznych (minimum 3 lata);

 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, finansów publicznych;

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy własnej;

 • umiejętność prowadzenia postepowań oraz dokumentacji zgodnie z PZP;

 • opracowywanie planów zamówień publicznych;

 • umiejętność prowadzenia formalnej korespondencji, przygotowywanie pism;

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);

 • rzetelność, odpowiedzialność;

 • zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów;

 • inicjatywa/ przedsiębiorczość;

 • rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy

 • umowę o pracę;

 • pakiet benefitów pozapłacowych (karta multisport, ZFŚS);

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;

 • nabycie doświadczenia zawodowego.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie nauki języków

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota skupia w swoich strukturach 10 jednostek organizacyjnych, posiada ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych. Obejmujemy opieką zdrowotną ponad 60 tys. pacjentów, głównie zamieszkujących dzielnice Ochoty, Ursusa oraz gminę Raszyn.

Przewiń do profilu firmy