Oferta pracy

Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego w Zakładzie Południe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka AkcyjnaO firmie

 • Syta 190/192, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Syta 190/192

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • sprawowanie funkcji administratora obiektów i terenu zakładu, w szczególności prowadzenie zagadnień związanych z przeglądami obiektów budowlanych (zgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo Budowlane”) oraz nadzorowanie stanu technicznego obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń kontrolno – pomiarowych (w tym: stacji redukcyjno – pomiarowej gazu, sprzętu i instalacji ppoż., wentylacji, klimatyzacji) na terenie zakładu;

 • prowadzenie zagadnień związanych z sytuacjami wystąpienia awarii / stanu zagrożenia awarią, w szczególności prowadzenie rejestru awarii / stanu zagrożenia awarią, udział w sporządzaniu protokołów, rozliczanie, prowadzenie sprawozdawczości dot. usuwania awarii obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń kontrolno – pomiarowych powstałych w Zakładzie;

 • przygotowywanie danych do sprawozdań przekazywanych do właściwych urzędów, w tym kwartalnych wykazów wyników pomiarów eksploatacyjnych instalacji lub urządzeń oraz danych do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 • udział w tworzeniu Planu Remontów, Planu Modernizacji, Planu Zakupu Materiałów Eksploatacyjnych, Planu Zakupu Usług oraz Planu Zakupu Środków Trwałych, jak też nadzór (w ramach kompetencji na zajmowanym stanowisku) nad realizacją zadań usługowych z obszaru zakładu

 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych po powołaniu do składu komisji w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z procedurami wewnętrznymi jak też uczestnictwo w komisjach dotyczących wprowadzenia oraz odbioru robót interwencyjnych, remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych

 • kontrola pracowników firm zewnętrznych wykonujących zadania remontowe i modernizacyjne oraz usługi pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane o profilu budowlanym (lub pokrewne), inżynierii środowiska (lub pokrewne)

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej o charakterystyce zbliżonej w zakresie zadań i obowiązków

 • podstawowa wiedza z zakresu Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych

 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office głównie programy podstawowe MS Word oraz MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10) oraz urządzeń biurowych

 • umiejętności organizacyjne, dokładność, skrupulatność, samodzielność, komunikatywność

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji

 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele

 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie

 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie

 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie

 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)

 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • możliwość uzyskania uprawnień

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą z ponad 130 letnią tradycją!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

Przewiń do profilu firmy

(Pion ścieków/Zakład Południe/Wydział Zabezpieczenia Technicznego)

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 17.06.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.