Ta oferta pracy jest nieaktualna od 16 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Inspektor - Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 09.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

  St. Inspektor - St. Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

  Miejsce pracy: Warszawa

  Główne zadania i wyzwania na stanowisku:

  • rozwijanie standardów bezpieczeństwa informacji;
  • prowadzenie przedsięwzięć związanych z wdrażaniem standardów bezpieczeństwa w zgodzie z rodziną norm ISO 27000;
  • udział w prowadzeniu okresowego audytu bezpieczeństwa informacji;
  • udział w prowadzeniu kontroli dokumentacji systemów teleinformatycznych;
  • udział w prowadzeniu analiz ryzyka;
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, opiniowanie innych dokumentów;
  • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

  Dodatkowe zadania na stanowisku:

  • udział w opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  • udział w monitorowaniu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
  • udział w bieżących zadaniach w obszarze ochrony danych osobowych oraz uczestnictwo w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego technicznego, preferowane informatyczne lub w trakcie ostatniego roku studiów;
  • znajomości rodziny norm ISO 27000;
  • znajomości standardów zarządzania ryzykiem wg normy ISO 27005;
  • umiejętności formułowania wymagań bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych zgodnie z wymogami norm;
  • podstawowej znajomości technologii zabezpieczania systemów teleinformatycznych;
  • podstawowej znajomości przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem informacji;
  • podstawowej znajomości rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  Dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem:

  • umiejętności komunikatywne, w tym prowadzenie szkoleń;
  • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem IT;
  • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami, praktyczna znajomość wybranego standardu lub dobrych praktyk.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
  • pakiet socjalny;
  • możliwość objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie;
  • dofinansowanie do karty sportowej;
  • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

  Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

  w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

  w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: [email protected], adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

  Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Instytutu Pamięci Narodowej z Centralą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

  w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

  w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.