Oferta pracy

Starszy Inspektor w Dziale ds. Zamówień Departament Zamówień Publicznych

Agencja Mienia Wojskowego

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • umowa na zastępstwo
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

 • współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pełnienie funkcji członka lub sekretarza komisji przetargowej,

 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,

 • monitorowanie zmian stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych,

 • udział w prowadzonych kontrolach postępowań udzielanych na podstawie ustawy Pzp,

 • udział w przygotowaniu rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Nasze wymagania

 • wykształcenie min. średnie,

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,

 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj. ustawy o: Agencji Mienia Wojskowego oraz zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,

 • znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych,

 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),

 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane

 • mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych,

 • umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność, sumienność i odpowiedzialność.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,

 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,

 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),

 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej,

 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,

 • dobrą kawę.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • preferencyjne pożyczki

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Wymagane dokumenty

 • cv i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy

 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres)

 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 13.05.2022
 • pocztą

  Agencja Mienia Wojskowego

  ul. Nowowiejska 26A

  00-911 Warszawa

  z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 58/22”

 • osobiście

  Agencja Mienia Wojskowego

  ul. Nowowiejska 26A

  00-911 Warszawa

  z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 58/22”

 • lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online.

 • Termin składania dokumentów: 13 maja 2022 r.

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,

 • sprawdzian wiedzy,

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,

 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,

 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy Inspektor

w Dziale ds. Zamówień

Departament Zamówień Publicznych

Biuro Prezesa

Przewiń do profilu firmy