Oferta pracy

Starszy inspektor w Wydziale informatyki w Biurze Budżetowo-Administracyjnym

PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJO firmie

 • ul. Hoża 76/78
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ul. Hoża 76/78

Warszawa

poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku

STARSZEGO INSPEKTORA
w Wydziale informatyki
w Biurze Budżetowo-Administracyjnym

Zadania i obowiązki:

 • bieżąca realizacja zgłoszeń serwisowych i pomoc pracownikom – helpdesk,
 • instalowanie i konfiguracja systemów MS Windows 10,
 • instalacja i konfiguracja typowych aplikacji biurowych,
 • bieżąca konserwacja urządzeń komputerowych oraz sieciowych,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie naprawy stacji roboczych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz pozostałego sprzętu teleinformatycznego,
 • konfiguracja urządzeń mobilnych i wsparcie użytkowników,
 • wsparcie użytkowników w zakresie wykorzystania narzędzi do komunikacji i pracy zdalnej,
 • wspieranie modernizacji istniejących i wdrażania nowych rozwiązań informatycznych,
 • uczestniczenie w pracach analitycznych i projektowych związanych z wprowadzeniem nowych systemów informatycznych lub rozbudową istniejących.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (Informatyka, Elektrotechnika lub kierunki pokrewne informatyki) i minimum 2 lata doświadczenia w pracy w IT, lub wykształcenie średnie kierunkowe i minimum 4 lata doświadczenia w pracy w IT,
 • wiedza techniczna umożliwiająca samodzielną identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz mobilnym,
 • dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows, ze szczególnym uwzględnieniem Windows 10 PRO (instalacja i konfiguracja),
 • dobra znajomość pakietu MS Office:  2013/2016/2019 w zakresie instalacji i zarządzania,
 • znajomość narzędzi i sprzętu do pracy i komunikacji zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność, rzetelność,
 • umiejętność myślenia analitycznego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość Office/MS 365 w zakresie zarządzania,
 • znajomość systemu zarządzania dokumentacją klasy EZD.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy), dofinansowanie nauki języka; rozwój kompetencji i kwalifikacji;
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • nagrody jubileuszowe;
 • pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach; pomoc finansowa w trudnych sytuacjach);
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin);
 • prawo do korzystania z ulgowej usługi u określonych przewoźników kolejowych;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
 • dopłatę do zajęć sportowych;
 • miejsce pracy z dogodnym dojazdem (centrum Warszawy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 
Kandydaci proszeni są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym
do dnia 6 grudnia 2020 r. wyłącznie za pomocą przycisku Aplikuj
z dopiskiem w temacie wiadomości: „starszy inspektor WI”

Zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 1. Prosimy o umieszczenie w dokumentach zawierających dane osobowe, w szczególności w życiorysie (curriculum vitae), liście motywacyjnym oświadczenia o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP/Urząd Prokuratorii Generalnej RP moich danych osobowych innych niż wskazane w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie pracy lub w ustawie o Prokuratorii Generalnej RP, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko ……………… [należy wskazać stanowisko, którego dotyczy rekrutacja].”
 1. Jeśli w wyżej wymienionych dokumentach zawierających dane osobowe znajdują się dane dotyczące szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), np. o zdrowiu, prosimy o umieszczenie w tych dokumentach oświadczenia o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP/Urząd Prokuratorii Generalnej RP moich danych osobowych:
 • innych niż wskazane w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie pracy lub w ustawie o Prokuratorii Generalnej RP,w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko ……………… [należy wskazać stanowisko, którego dotyczy rekrutacja] oraz
 • szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” na portalu internetowym pracuj.pl w celu przesyłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub wysyłając swoje zgłoszenie pod wskazany adres poczty elektronicznej, zgadza się Pani/Pan na ich przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych zawartych w przekazywanych dokumentach przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP/Urząd Prokuratorii Generalnej RP w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów, które po zakończeniu procedury są niszczone / usuwane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy