Oferta pracy

Starszy Inspektor Zarządzania Bezpieczeństwem ds. pojazdów kolejowych bez napędu

DB Cargo Polska S.A.

 • Zabrze

  Zabrze, śląskie
 • ogłoszenie wygasło 19 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

 • Udział w kontrolach jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz w pracach zespołów zadaniowych w ramach biura i działu w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, prawidłowego utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych bez napędu

 • Uczestnictwo w pracach komisji kolejowych badających przyczyny i okoliczności poważnych wypadków, wypadków incydentów oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych na liniach kolejowych i bocznicach

 • Udział w pracach komisji opracowujących środki zaradcze w celu poprawy bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, eksploatacji infrastruktury kolejowej, pojazdów kolejowych oraz przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków lub naruszeń obowiązujących

 • Uczestnictwo w pracach zespołów powołanych do współpracy z organami nadzoru kolejowego Urzędem Transportu Kolejowego i Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych oraz innymi urzędami państwowymi i samorządowymi zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami

 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń zawodowych, instruktaży oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności, udział w komisjach egzaminacyjnych

Nasze wymagania

 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z nadzorem nad prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

 • Wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane z zakresu transportu kolejowego o specjalności pojazdy kolejowe

 • Posiadanie kwalifikacji kolejowych w zakresie stanowisk związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego (preferowane uprawnienia rewidenta taboru)

 • Umiejętność obsługi komputera

 • Dobra znajomość Pakietu MS Office

 • Znajomość j. angielskiego i/lub j. niemieckiego na poziomie podstawowym

 • Prawo jazdy minimum kat. B

 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole

 • Odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu

 • Gotowość do wyjazdów służbowych oraz do pracy w równoważnym systemie czasu pracy

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracach komisji kwalifikacyjnych na stanowiska kolejowe

 • Doświadczenie zawodowe w eksploatacji i utrzymaniu pojazdów kolejowych

 • Ukończony kurs pedagogiczny na poziomie co najmniej instruktora praktycznej nauki zawodu

 • Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO, SMS, MMS

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dodatkowy dzień wolny od pracy

 • dofinansowanie do studiów

DB Cargo Polska S.A.

Czas na DB - dołącz do zespołu DB Cargo Polska i realizuj z nami naszą misję, wizję i wartości! To dzięki naszym pracownikom jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych w Europie centralnej.

DB Cargo Polska S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Zabrzu w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem w dziale Ruch Kolejowy.

Przewiń do profilu firmy