Oferta pracy

Starszy inżynier ds. infrastruktury IT- Linux

EXATELO firmie

 • Perkuna 47, 04-164 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Exatel to polski lider usług bezpieczeństwa ICT. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu telekomunikacji w dowolnym miejscu w Polsce dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych technologii. Doświadczenie i wiedza naszych ekspertów to nasz największy atut.

 

Jeśli chcesz zdobyć wszechstronne doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w projektach związanych z administrowaniem i utrzymaniem środowisk wirtualnych i fizycznych z rodziny Linux, to zapraszamy do aplikowania !

Starszy inżynier ds. infrastruktury IT- Linux

Na tym stanowisku będziesz:

 

 • administrować systemami operacyjnymi Linux
 • administrować środowiskiem VMware
 • administrować serwerami, macierzami dyskowymi, systemem kopii zapasowych
 • diagnozować i usuwać awarie
 • monitorować dostępności, wydajności i pojemności infrastruktury serwerowej
 • wdrażać nowe rozwiązania techniczne w zakresie sprzętu serwerowego i oprogramowania
 • współpracować z dostawcami sprzętu, usług wdrożeniowych i serwisowych
 • odpowiadać za dokumentowanie swojej pracy

Nasze oczekiwania 

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, związane z utrzymaniem i administrowaniem produkcyjnej infrastruktury IT
 • doświadczenie w administrowaniu systemami Linux (RH/Debian/SuSe), serwerami, środowiskiem wirtualnym VMware
 • dobra znajomość sieci SAN, umiejętność konfiguracji i zarządzania macierzami dyskowymi
 • doświadczenie w pracy z systemami wykonywania kopii zapasowych
 • kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • znajomość języka angielskiego: poziom B1
 • mile widziana umiejętność pisania w językach skryptowych (np. bash, Python, Perl lub inne)
 • mile widziana znajomość Jira oraz znajomość Zabbix/Graffana

Oferujemy:

 • możliwość pracy w zespole profesjonalistów oraz pasjonatów,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację ciekawych zadań w branży telekomunikacyjnej,
 • pakiet świadczeń socjalnych (pakiet medyczny LuxMed, karnet sportowy),
 • benefity socjalne i oferty pracownicze,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • możliwość częściowej pracy zdalnej,
 • parking dla pracowników.

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy