Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Konstruktor Siłowników Paliwowo-Hydraulicznych

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 09.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   top

  Collins Aerospace, jednostka United Technologies Corp. (NYSE: UTX), jest liderem w zakresie zaawansowanych technologicznie i inteligentnych rozwiązań dla globalnego przemysłu lotniczego i obronnego. Stworzona w 2018 roku przez połączenie UTC Aerospace Systems i Rockwell Collins, Collins Aerospace ma możliwości, kompleksową ofertę i doświadczenie, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom klientów i wymaganiom szybko rozwijającego się globalnego rynku.

   
  W związku z dynamicznym rozwojem GEC- Poland poszukujemy kandydatów na stanowisko:
   
  STARSZY KONSTRUKTOR SIŁOWNIKÓW
  PALIWOWO-HYDRAULICZNYCH
  Miejsce pracy: Wrocław

  Jakie wyzwania czekają na Ciebie na nowym stanowisku?

  • Prowadzenie technicznych aspektów w projektach siłowników zasilanych paliwem;
  • Współpraca z zespołami inżynierskimi, zarówno w Polsce jak i za granicą, w celu zebrania wiedzy projektowej i eksperckiej, a także budowania sieci kontaktów ze specjalistami;
  • Pozyskiwanie nowych projektów poprzez demonstrowanie ciągłego doskonalenia poziomu dojrzałości projektowej oddziału;
  • Wsparcie wewnętrznych i zewnętrznych klientów poprzez pracę w kilku projektach, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości, wypełnienia zakresu i utrzymania założeń budżetowych;
  • Dostarczanie techniczne wsparcie członkom zespołu i jednostce biznesowej w formie szkoleń, mentoringu, rozwoju talentów i sprawdzeń pracy młodszych konstruktorów;
  • Wykonywanie projektów koncepcyjnych oraz szczegółowych przy wykorzystaniu podejścia iteracyjnego, ukończenie testów kwalifikacyjnych i zwalnianie nowych produktów;
  • Stosowanie narzędzi konstruktorskich jak NX, CAD, MATLAB, analiza statystyczna, etc;
  • Przekazywanie wiedzy o systemach paliwowych i zbudowanie wizerunku technicznego lidera w społeczności inżynierów systemów paliwowych;
  • Komunikowanie i prowadzenie dyskusji technicznych oraz dotyczących wymagań dla aktuatorów sterowanych paliwem;
  • Tworzenie własności intelektualnej związanej z jednostkami biznesowymi Collins Aerospace;
  • Wspieranie inżynierów projektu w aktywnościach planistycznych;
  • Podążanie za trendami przemysłu lotniczego oraz konstrukcji maszyn i urządzeń;
  • Tworzenie przewodników projektowych dla siłowników paliwowych;
  • Podważanie status quo w celu pobudzenia innowacyjnego myślenia w przedsiębiorstwie;

  Co jest dla nas ważne:

  • Pozytywne nastawienie i chęć nauki;
  • Stopień inżynierski (preferowany magisterski) na kierunkach konstrukcyjnych z uwzględnieniem projektowania układów hydraulicznych (sterowanych paliwem jako plus) oraz siłowników;
  • Co najmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku;
  • Co najmniej 2 lata doświadczenia w projektowaniu dla branży Aerospace;
  • Umiejętność rozumienia złożonych systemów mechanicznych, złożeń i produktów z różnych branży;
  • Praca z narzędziami CAD i MES, takimi jak NX, ANSYS, lub pokrewnymi;
  • Komunikatywność i budowania dobrych relacji z klientami;
  • Umiejętność budowania profesjonalnej sieci powiązań z organizacją klienta;
  • Silne umiejętności interpersonalne oraz umiejętność zarządzania interesariuszami;
  • Zdolność niezależnej pracy przy minimalnym nadzorze;
  • Umiejętność efektywnej komunikacji z zespołami międzywydziałowymi oraz z kierownictwem firmy;
  • Ogólne zrozumienie systemów inżynierskich, procesowych, wytwórczych oraz jakości;
  • Doświadczenie w testowaniu i walidacji projektu, Podstawowa znajomość wymagań ATEX;
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

  Pożądane kwalifikacje:

  • Lider techniczny w projektowaniu do specyfikacji;
  • Udokumentowana patentami i publikacjami wiedza o systemach hydraulicznych;
  • Nagrody i osiągnięcia związane z inżynierią mechaniczną;

   

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z uwzględnieniem aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  w języku polskim oraz ewent. angielskim 
  (CV oraz list motywacyjny)
   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 65-67, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268287, kapitał zakładowy 127.050.000,00 PLN, NIP 701-004-60-36, REGON 140756442 (dalej jako „Spółka”).
  1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  1. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  1. Spółka może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki należące do grupy United Technologies Corporation.
  1. Spółka może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.
  1. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:
  a)     dostępu,
  b)     sprostowania,
  c)     usunięcia,
  d)     ograniczenia przetwarzania,
  e)     przeniesienia,
  f)      wniesienia sprzeciwu,
  g)     cofnięcia zgody na przetwarzanie
   
  Pana/Pani danych osobowych.
   
  1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.
  …………………………………
  …………………………………
   
  1. Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
   
  1. W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.