Starszy Kontroler Finansowy Grupy Kapitałowej

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 2018-01-04
 • Ważna jeszcze 15 dni (do 2018-02-03)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Grupa Kapitałowa Open Finance S.A.- Open Finance S.A spółka notowana na GPW oraz jej spółka zależna Home Broker S.A; działające w sektorze usług finansowych oraz usług pośrednictwa w nieruchomościach; liderzy w swojej branży, poszukują do zespołu osoby na stanowisko:

Starszy Kontroler Finansowy
(Grupa Kapitałowa)
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF na potrzeby sprawozdawczości giełdowej;
 • Comiesięczne zamykanie ksiąg, weryfikacja poprawności i raportowanie wyników spółki;
 • Konsolidacja wyników spółek zależnych;
 • Przygotowywanie prezentacji inwestorskich oraz na potrzeby Rady Nadzorczej, raportów Zarządczych;
 • Przygotowywanie budżetu rocznego oraz prognoz finansowych;
 • Kontrola realizacji budżetu oraz analiza odchyleń od budżetu;
 • Badanie rentowności prowadzonych projektów, analizy ad hoc;
 • Współpraca z audytorem zewnętrznym.

Wymagania:

 • Min. 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym konieczne 2-3 letnie doświadczenie zdobyte w firmie audytorskiej lub doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych i konsolidacji
 • Znajomość MSSF i biegła praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości;
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość);
 • Biegła znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Dokładność, samodzielność, komunikatywność, dociekliwość;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia;
 • Uczestnictwo w ciekawym projekcie biznesowym i duże możliwości rozwoju zawodowego;
 • Pracę w młodym zespole i dynamicznym środowisku;
 • Pakiet socjalny.

Prosimy o przesłanie CV wraz ze wskazaniem oczekiwań finansowych.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), kandydatów do pracy jest Open Finance S.A. lub  Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) jest obowiązkowe. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Kandydaci mogą również przekazać swoje aplikacje w celu rozpatrywania ich przez danego Administratora także w przyszłych procesach rekrutacji. W tym celu Kandydaci powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Administratora w trakcie procesu rekrutacji.