Ta oferta pracy jest nieaktualna od 152 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy kontroler jakości

 • Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 2019-01-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. firma zajmująca się produkcją detali i komponentów do silników lotniczych, będąca częścią międzynarodowego holdingu działającego na terenie Europy , USA i Azji poszukuje osoby na stanowisko:

  Starszy kontroler jakości
  Miejsce pracy: Rzeszów

  Zakres obowiązków:

  • koordynowania prac związanych z odbiorem jakościowym,
  • opracowywanie i archiwizowanie dokumentów jakościowych,
  • przeprowadzania odbioru ilościowo jakościowego zgodnie z wymaganiami: firmy, klienta, objętej w danej placówce funkcji, oraz poleceń przełożonego,
  • nadzoru nad realizacją działań korygujących, mających na celu stabilizację procesu,
  • wspierania działań dla obniżki kosztów złej jakości,
  • wspierania oraz współpracy z Inżynierem Nadzoru Jakości,
  • współpracy ze służbami technologicznymi i wydziałowymi służbami jakościowymi,
  • raportowania wyników badań do Inżyniera Nadzoru Jakości i Technologa,
  • nadzoru nad wyrobem niezgodnym,
  • przeprowadzania audytów wewnętrznych w Przedsiębiorstwie,
  • współpraca w dziedzinie, jakości z dostawcami oraz klientami Przedsiębiorstwa,
  • nadzór jakościowy nad procesami wykonania części na każdym jego etapie,
  • realizacja innych zadań wynikających z potrzeb Przedsiębiorstwa,
  • przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego firmy MB Aerospace Rzeszów Sp. z o. o., poleceń przełożonego dotyczących zakresu i sposobu wykonywania prac na opisanym stanowisku oraz przestrzeganie postanowień zawartych w Kodeksie Pracy, „Księdze Jakości” oraz obowiązujących w Przedsiębiorstwie wewnętrznych aktach normatywnych.

  Wymagania:

  • min. 3 lata doświadczenia w kontroli jakości – WARUNEK KONIECZNY,
  • wykształcenie wyższe lub średnie,
  • dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne,
  • umiejętność prawidłowej organizacji pracy własnej,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność czytania technologii i rysunku technicznego,
  • dobrą znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
  • wskazana jest również znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
  • preferowana znajomość systemu SyteLine.

  Oferujemy:

  • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
  • Szkolenia specjalistyczne i kompetencyjne,
  • Możliwość wpływu na strategiczne dla firmy decyzje,
  • Benefity – karta multisport, dodatek świąteczny,
  • Szkolenia specjalistyczne i kompetencyjne.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

   

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9B wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000283435, NIP: 8133523014., REGON: 180260537 (dalej AD);
  2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby spółki wskazany w ust. 1)
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust. 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie
   w określonym w zgodzie celu;
  4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy
   i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty z Grupy MB Aerospace, ewentualnie usługodawcy usług związanych z procesem rekrutacji;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, to jest do podmiotów z Grupy MB Aerospace. 
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 lata celu przyszłych rekrutacji;
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymywani ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego.
   W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pai są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
  8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
   w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
   w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.