Ta oferta pracy jest nieaktualna od 238 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Starszy Księgowy

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-08-30

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa Unitop jest producentem i dystrybutorem słodyczy – głównie sezamków, chałwy i krówek. Firma sprzedaje swoje produkty zarówno jako prywatne marki jak i rozwija sprzedaż pod własna marką. Sprzedaje je w Polsce i na całym świecie poprzez wybranych dystrybutorów.
   
  Unitop ma plany ekspansji na nowe rynki zbytu, chce również umocnienia swojej pozycji na istniejących rynkach i w rezultacie podwojenia wielkości firmy w ciągu najbliższych kilku lat. Szukamy starszego księgowego, który dołączy do nas i będzie uczestniczył w rozwoju naszej firmy.
  Starszy Księgowy
  Miejsce pracy: Łódź

  Podstawowe obowiązki:

  • Kontrola poprawności i zgodności z przepisami wystawianych faktur sprzedaży.
  • Księgowanie faktur od dostawców
  • Udział w procesie księgowego zamykania miesiąca.
  • Przygotowanie bezpośrednich księgowań w księdze głównej , w tym rezerw.
  • Udział w przygotowaniu raportów grupowych, deklaracji podatkowych oraz rocznych sprawozdań finansowych.
  • Prowadzenie miniprojektów związanych z usprawnianiem procesów księgowych oraz zaangażowanie przy wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych

  Wymagane umiejętności:

  • Pozytywna energia i inicjatywa
  • Umiejętność adatacji do zmian
  • Sumienność,  dokładność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań
  • Umiejętność współpracy w zespole
  • Komunikatywność oraz umiejętność prezentacji informacji

  Wymagane wykształcenie i doświadczenie:

  • Wykształcenia wyższe – najlepiej rachunkowe lub finansowe
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Samodzielnego Księgowego w spółce prowadzącej pełną księgowość.
  • Znajomości systemów księgowych (mile widziany SIMPLE) oraz MS Office, w szczególności Excela - poziom zaawansowany
  • Dobrej znajomość przepisów rachunkowości oraz prawa podatkowego
  • Doświadczenia w sporządzaniu rozliczeń podatkowych, a także w składaniu deklaracji podatkowych, w tym VAT i CIT
  • Dobrej znajomości języka angielskiego

  Kluczowe Kompetencje:

  • Przekonywanie & Wywieranie wpływu;
  • Umiejętność skutecznego komunikowania się, prezentowania informacji -  na wszystkich poziomach organizacji (również komunikacja z osobami z poza działu finansowego)
  • Komunikacja
  • Zdolność aktywnego słuchania, szukania informacji i zadawania pytań
  • Umiejętność analitycznego myślenia: Analiza numeryczna, analiza kont i rozrachunków

  Zapewniamy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Możliwość korzystania z zakładowego funduszu socjalnego 
  • Uczestnictwo w szkoleniach
  • Pracę w przyjaznym środowisku
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  KLAUZULA INFORMACYJNA
  ORAZ KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

   

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Zakłady Przemysłu Cukierniczego z siedzibą w Łodzi 90-959 przy ul. A. Struga 61, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042274 (dalej jako: „Spółka”).

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), dalej jako: „KP” oraz w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

  Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 2 lat.

  Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Przetwarzanie innych danych niż w art. 221 KP możliwe jest tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe.

  Spółka może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko do zakończenia procesu rekrutacji. Oznacza to, że wszelkie podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, co uniemożliwi nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy po tym okresie w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o  zaznaczenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej się o  zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z administratorem danych pod adresem [email protected]

  W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte.