Egger Polska

Starszy Księgowy / Senior Accountant

Egger PolskaO firmie

Egger Polska

1

Biskupiec

Starszy Księgowy / Senior Accountant

Obowiązki:

 • Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie rzetelnych danych, sporządzanie deklaracji i regulowanie zobowiązań podatkowych, w tym głównie z zakresu podatku dochodowego oraz podatku u źródła
 • Odpowiedzialność za rozliczenia wynikające z funkcjonowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • Nadzór nad kompletnością i poprawnością umów ze spółkami powiązanymi w celu zapewniania właściwego rozliczania kosztów i przychodów oraz gromadzenie wymaganej dokumentacji
 • Współpraca w przygotowaniu danych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych (TP)
 • Ścisła współpraca z Zespołem Centrum Usług Wspólnych oraz wszystkimi działami firmy w celu zapewnienia efektywnego przepływu informacji wewnątrz organizacji
 • Odpowiedzialność za prawidłowe, dokładne i terminowe rejestrowanie wszelkich dokumentów mających wpływ na majątek i działalność spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Współudział w zamknięciu miesiąca i sporządzaniu sprawozdawczości za poszczególne okresy rozliczeniowe
 • Koordynacja wybranych projektów delegowanych przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Finansowego
 • Współudział w efektywnym wypełnianiu zadań Działu księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Wsparcie Głównego Księgowego w monitorowaniu zmian w prawie podatkowym, przy sporządzaniu analiz podatkowych, wdrażaniu instrukcji i procedur
 • Wsparcie Głównego Księgowego w tworzeniu najlepszych praktyk księgowych (z pomocą Centrali Grupy) w systemie SAP
 • Realizacja innych projektów wyznaczonych przez przełożonego

Wymagania:

 • Absolwent studiów magisterskich na kierunku prawa podatkowego/ ekonomii/ finansów/ rachunkowości/ księgowości lub równorzędny
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w księgowości w średniej lub dużej firmie produkcyjnej,
 • Dobra znajomość polskiego prawa podatkowego oraz międzynarodowych regulacji podatkowych
 • Praktyczna znajomość systemu SAP będzie atutem
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Znajomość MSSF
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Wysoki poziom zaangażowania i motywacji
 • Umiejętność dotrzymywania terminów, pracy w szybko zmieniającym się środowisku oraz ustalania priorytetów
 • Umiejętności analityczne i umiejętności wyciągania jasnych wniosków
 • Zdolności interpersonalne

Oferujemy:

 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Ciągły rozwój osobisty
 • Dynamiczne i zróżnicowane środowisko pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Starszy Księgowy / Senior Accountant

Obowiązki:

 • Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie rzetelnych danych, sporządzanie deklaracji i regulowanie zobowiązań podatkowych, w tym głównie z zakresu podatku dochodowego oraz podatku u źródła
 • Odpowiedzialność za rozliczenia wynikające z funkcjonowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • Nadzór nad kompletnością i poprawnością umów ze spółkami powiązanymi w celu zapewniania właściwego rozliczania kosztów i przychodów oraz gromadzenie wymaganej dokumentacji
 • Współpraca w przygotowaniu danych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych (TP)
 • Ścisła współpraca z Zespołem Centrum Usług Wspólnych oraz wszystkimi działami firmy w celu zapewnienia efektywnego przepływu informacji wewnątrz organizacji
 • Odpowiedzialność za prawidłowe, dokładne i terminowe rejestrowanie wszelkich dokumentów mających wpływ na majątek i działalność spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Współudział w zamknięciu miesiąca i sporządzaniu sprawozdawczości za poszczególne okresy rozliczeniowe
 • Koordynacja wybranych projektów delegowanych przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Finansowego
 • Współudział w efektywnym wypełnianiu zadań Działu księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Wsparcie Głównego Księgowego w monitorowaniu zmian w prawie podatkowym, przy sporządzaniu analiz podatkowych, wdrażaniu instrukcji i procedur
 • Wsparcie Głównego Księgowego w tworzeniu najlepszych praktyk księgowych (z pomocą Centrali Grupy) w systemie SAP
 • Realizacja innych projektów wyznaczonych przez przełożonego

Wymagania:

 • Absolwent studiów magisterskich na kierunku prawa podatkowego/ ekonomii/ finansów/ rachunkowości/ księgowości lub równorzędny
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w księgowości w średniej lub dużej firmie produkcyjnej,
 • Dobra znajomość polskiego prawa podatkowego oraz międzynarodowych regulacji podatkowych
 • Praktyczna znajomość systemu SAP będzie atutem
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Znajomość MSSF
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Wysoki poziom zaangażowania i motywacji
 • Umiejętność dotrzymywania terminów, pracy w szybko zmieniającym się środowisku oraz ustalania priorytetów
 • Umiejętności analityczne i umiejętności wyciągania jasnych wniosków
 • Zdolności interpersonalne

Oferujemy:

 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Ciągły rozwój osobisty
 • Dynamiczne i zróżnicowane środowisko pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne