Oferta pracy

Symb. ref.: MPB/02/WR
Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Credit Agricole Bank Polska S.A.

Starszy Menadżer ds. Procesów Biznesowych

Credit Agricole Bank Polska S.A.O firmie

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • Ważna jeszcze 15 dni
  do: 21 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie transformacji biznesowych i inicjatyw o wysokim stopniu złożoności poprawiających efektywność wewnętrzną organizacji

 • Wdrażanie zarządzania procesowego i jego kluczowych komponentów

 • Promowanie kultury zarządzania procesami poprzez optymalizację kluczowych procesów w organizacji we współpracy z biznesem i budowanie świadomości procesowej

 • W ramach swojej pracy będziesz:

 • samodzielnie prowadzić programy transformacyjne i projekty optymalizacyjne na rzecz całej organizacji

 • koordynować wdrażanie zarządzania procesowego i jego kluczowych komponentów: polityka, standardy, właścicielstwo procesów, repozytorium procesów, dashboardy

 • brać aktywny udział w kaskadowananiu celów strategicznych w organizacji

 • identyfikować problemy w procesach, nadzorować prace związane z analizą i wdrażaniem rekomendacji usprawnieniowych

 • brać aktywny udział we wdrażaniu modelu 'continuous improvement'

 • wspierać tworzenie ‘customer journey' dla kluczowych obszarów i dostarczać wsparcia merytorycznego właścicielom procesów w przeprowadzaniu optymalizacji mogących mieć wpływ na poprawę doświadczeń klienta

 • brać udział w tworzeniu i utrzymywaniu centrum kompetencji procesowych w Banku

 • prowadzić szkolenia i warsztaty dostarczające wiedzę merytoryczną i praktyczną o metodykach i narzędziach wykorzystywanych w organizacji: Lean Management, Six Sigma, Agile, Scrum, Hoshin Kanri

 • monitorować najlepsze praktyki rynkowe

Nasze wymagania

 • masz co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu transformacji biznesowych

 • posiadasz doświadczenie (możliwe do potwierdzenia) w samodzielnym prowadzeniu projektów optymalizacyjnych

 • potrafisz wykorzystywać wiedzę teoretyczną i przekładć ją na praktyczne rozwiązania biznesowe

 • posiadasz kompetencje do samodzielnego prowadzenia i komunikacji na spotkaniach i warsztatach z udziałem Zarządów, Managerów Zarządzających, kluczowych Interesariuszy

 • jesteś zorientowany/a na cele

 • skutecznie dostarczasz wynik pracy, rozumiane jako produkty wdrożeniowe (konkretne wyniki: wnioski, rekomendacje, wdrożone zmiany w procesie)

 • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności optymalnego organizowania pracy sobie i ewentualnie podległym członkom zespołu

 • potrafisz zarządzać harmonogramem i interesariuszami w projekcie

 • potrafisz pracować w zespole

 • potrafisz pracować pod presją i odpowiednio priorytetyzować zadania

 • potrafisz pracować w międzynarodowym środowisku - Twój angielski musi być biegły

 • znasz metodyki Lean Management, Six Sigma, Agile, Scrum, inne metodyki prowadzenia projektów oraz Hoshin Kanri. Przynajmniej część z nich jesteś w stanie udokumentować np. certyfikatem

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • brak dress code’u

 • strefa relaksu

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • wellbeing

Etapy rekrutacji
1

Selekcja CV

2

Wywiad telefoniczny

3

Rozmowa rekrutacyjna

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Należymy do Grupy Crédit Agricole, która jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Dziś to numer 1 w Europie w bancassurance i zarządzaniu aktywami. Na całym świecie jest nas już ponad 140 tysięcy osób, które wspierają klientów w 47 krajach. Pod obecną nazwą działamy od 2011 roku, ale nasza historia sięga znacznie głębiej. W latach 90-tych funkcjonowaliśmy jako Bank Świętokrzyski, a od 2001 roku, po wejściu do Polski Grupy Crédit Agricole – jako znany wielu z Was Lukas Bank.

W banku pracuje ponad 4500 osób. Znajdziecie nas w centrali we Wrocławiu i Warszawie, w Centrach Korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a nasi doradcy wspierają klientów w placówkach w całej Polsce.

Jesteśmy różnorodni – pracują u nas przedstawiciele czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Każdego dnia współpracujemy i wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Podpisaliśmy też Kartę Różnorodności. Doceniamy to, że jesteśmy z różnych miejsc i różnych pokoleń.

Stawiamy człowieka w centrum naszych działań – otrzymaliśmy certyfikat Wellbeing Leader 2020. Docenione zostały podejmowane przez nas akcje na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jesteśmy też zaangażowani społecznie i ekologicznie. Zależy nam na tym, aby było #mniejplastiku

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczeństwo, gwarantując stabilność zatrudnienia w tym zmieniającym się świecie. Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. W placówkach bankowych wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacją GIS i Ministerstwa Zdrowia. We wszystkich naszych budynkach wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Przewiń do profilu firmy

Twój Zespół:

Nasz Departament Zarządzania Zmianą i Cyfryzacją to zespół specjalistów wyspecjalizowanych w prowadzeniu transformacji biznesowych, pokładających głęboką wiarę w potencjał istniejący w ludziach oraz promujących niestandardowe myślenie. Na tych dwóch fundamentach opieramy całą naszą działalność. Lubimy ze sobą współpracować.

Programy dla pracowników

 • Power People to program, którego celem jest kreowanie kultury pracy, która rozwija sprawną, elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie oraz wykorzystuje siłę różnorodności i wspiera energię do działania na co dzień.

 • Dzielmy się wiedzą funkcjonuje w naszym banku od 2010 roku, kiedy powstała idea projektu który miał połączyć potrzebę zgłębiania specjalistycznej wiedzy bankowej z pasją osób, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem.

 • MOVE&CO - rozwijamy i inspirujemy naszych managerów bo MOVE&CO to Managment, Opportunities, Values, Engagement & Connect, Cooperate, Co-develop, Communicate.

 • Kompas CAriery – program, który ma na celu wsparcie rozwoju i mobilności wewnątrz organizacji. Pomagamy w wyborze wewnętrznej ścieżki kariery, organizujemy szkolenia i wspieramy w przygotowaniu do rekrutacji wewnętrznych.

 • Innovation Lab, to zespół innowacji. W nim tworzymy i testujemy nowe idee, a te wybrane następnie przekształcamy w innowacyjne rozwiązania, które przynoszą nową wartość dla nas i naszych klientów.